CPU CORE 2 DUO

CPU CORE 2 DUO

CPU CORE 2 DUO

25,000 ₫
E4300 1.8G/2M/800
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :1.80GHz
 Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
E4300 1.8G/2M/800
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :1.80GHz
 Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
25,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E4400

CPU CORE 2 DUO E4400

CPU CORE 2 DUO E4400

50,000 ₫
E4400 2.0 Gb/2M/800
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.00GHz
 Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
E4400 2.0 Gb/2M/800
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.00GHz
 Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
50,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E6400

CPU CORE 2 DUO E6400

CPU CORE 2 DUO E6400

55,000 ₫
E6400 2.13G/2M/1066
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.13GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:0.85V – 1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
E6400 2.13G/2M/1066
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.13GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:0.85V – 1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
55,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E6600

CPU CORE 2 DUO E6600

CPU CORE 2 DUO E6600

60,000 ₫
E6600 2.4G/4M/1066
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :60.1
E6600 2.4G/4M/1066
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :60.1
60,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E6550

CPU CORE 2 DUO E6550

CPU CORE 2 DUO E6550

75,000 ₫
Socket 775 - Technology: 65nm - Tốc độ CPU :2.33GHz - Bus Speed:1.333 Gb/s
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.33GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :72
Socket 775 - Technology: 65nm - Tốc độ CPU :2.33GHz - Bus Speed:1.333 Gb/s
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.33GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :72
75,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E6750

CPU CORE 2 DUO E6750

CPU CORE 2 DUO E6750

80,000 ₫
2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :72
2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :72
80,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E7400

CPU CORE 2 DUO E7400

CPU CORE 2 DUO E7400

110,000 ₫
2.80GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.80GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.3625V
 Max Temperature (°C) :74.9
2.80GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.80GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.3625V
 Max Temperature (°C) :74.9
110,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E7500

CPU CORE 2 DUO E7500

CPU CORE 2 DUO E7500

125,000 ₫
2.93GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.93GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.3625V
 Max Temperature (°C) :74.9
2.93GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.93GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.3625V
 Max Temperature (°C) :74.9
125,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E8300

CPU CORE 2 DUO E8300

CPU CORE 2 DUO E8300

145,000 ₫
 • Series:Intel Core 2 Duo 
 • Socket type:Socket 775 (Socket T / LGA775) 
 • Manufacturing Technology:65nm 
 • Codename:Intel Wolfdale CPU Speed (Tốc độ CPU):2.83GHz 
 • Bus Speed / HyperTransport:1.333 Gb/s 
 • Công suất tiêu thụ tối đa:95 W 
 • V Core (Core Voltage):1.3625V 
 • Max Temperature (°C):72.4
 • Series:Intel Core 2 Duo 
 • Socket type:Socket 775 (Socket T / LGA775) 
 • Manufacturing Technology:65nm 
 • Codename:Intel Wolfdale CPU Speed (Tốc độ CPU):2.83GHz 
 • Bus Speed / HyperTransport:1.333 Gb/s 
 • Công suất tiêu thụ tối đa:95 W 
 • V Core (Core Voltage):1.3625V 
 • Max Temperature (°C):72.4
145,000 ₫

CPU CORE 2 DUO 8400

CPU CORE 2 DUO 8400

CPU CORE 2 DUO 8400

220,000 ₫
E8400 3.0G/6M/1333. Nếu bạn muốn coi thêm sản phẩm laptop cũ, hãy click đường link
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type:Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology:65nm
 Codename:Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU):3.00GHz
 Bus Speed / HyperTransport:1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa:95 W
 V Core (Core Voltage):1.3625V
 Max Temperature (°C):72.4
E8400 3.0G/6M/1333. Nếu bạn muốn coi thêm sản phẩm laptop cũ, hãy click đường link
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type:Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology:65nm
 Codename:Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU):3.00GHz
 Bus Speed / HyperTransport:1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa:95 W
 V Core (Core Voltage):1.3625V
 Max Temperature (°C):72.4
220,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E8500

CPU CORE 2 DUO E8500

CPU CORE 2 DUO E8500

240,000 ₫
3.13G/6M/1333
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.16GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625V
 Max Temperature (°C) :72.4
3.13G/6M/1333
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.16GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625V
 Max Temperature (°C) :72.4
240,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E8600

CPU CORE 2 DUO E8600

CPU CORE 2 DUO E8600

285,000 ₫
E8600 3.33G/6M/1333
 Series
Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename Intel 
 CPU Speed (Tốc độ CPU) 3.33GHz
 Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) 1.3625V
 Max Temperature (°C) :72.4
E8600 3.33G/6M/1333
 Series
Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename Intel 
 CPU Speed (Tốc độ CPU) 3.33GHz
 Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) 1.3625V
 Max Temperature (°C) :72.4
285,000 ₫

Geforce 210 – 310 Card Lùn

Geforce 210 – 310 Card Lùn

Geforce 210 – 310 Card Lùn

300,000 ₫
512MB - DDR3
 Hãng sản xuất
:GIGABYTE
 Chipset :NVIDIA Geforce 210
 Dung lượng bộ nhớ :512MB (Chuyên nâng cấp case nằm SFF, DT- Game khủng)
kiểu bộ nhớ :GDDR3
 Xung nhân :590
 Xung bộ nhớ :800
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :2560 x 1600 
512MB - DDR3
 Hãng sản xuất
:GIGABYTE
 Chipset :NVIDIA Geforce 210
 Dung lượng bộ nhớ :512MB (Chuyên nâng cấp case nằm SFF, DT- Game khủng)
kiểu bộ nhớ :GDDR3
 Xung nhân :590
 Xung bộ nhớ :800
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :2560 x 1600 
300,000 ₫

GeForce 8600GT

GeForce 8600GT

GeForce 8600GT

350,000 ₫
256MB, 128-bit, GDDR3, PCI Express 16x

Hàng Nhập Công Từ Mỹ, Nhật, Chính Hãng Nên Chất Lượng Hàng Hoá Ở Những Thị Trường Này Rất Cao, Ổn Định và Có Độ Rất Lâu, Nên Quý Khách An Tâm Sử Dụng.

256MB, 128-bit, GDDR3, PCI Express 16x

Hàng Nhập Công Từ Mỹ, Nhật, Chính Hãng Nên Chất Lượng Hàng Hoá Ở Những Thị Trường Này Rất Cao, Ổn Định và Có Độ Rất Lâu, Nên Quý Khách An Tâm Sử Dụng.

350,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q6600

CPU CORE 2 QUAD Q6600

CPU CORE 2 QUAD Q6600

390,000 ₫
Q6600 2.4G/8M/1066
 Series
:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
Q6600 2.4G/8M/1066
 Series
:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
390,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q6700

CPU CORE 2 QUAD Q6700

CPU CORE 2 QUAD Q6700

395,000 ₫
Q6600 2.66G/8M/1066
 Series
:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
Q6600 2.66G/8M/1066
 Series
:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
395,000 ₫

ATI FireGL V7200

ATI FireGL V7200

ATI FireGL V7200

400,000 ₫
256MB - 256BIT DDR3 / Max Resolution: 2560 x 1600

Mã sản phẩm:ATI FireGL V7200

256MB - 256BIT DDR3 / Max Resolution: 2560 x 1600

Mã sản phẩm:ATI FireGL V7200

400,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q8200 ( 2.4G/4M/1333)

CPU CORE 2 QUAD Q8200 ( 2.4G/4M/1333)

CPU CORE 2 QUAD Q8200 ( 2.4G/4M/1333)

405,000 ₫
Q8200 2.4Gb/4M/1333

 Series

:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
Q8200 2.4Gb/4M/1333

 Series

:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
405,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q8300 ( 2.5G/4M/1333)

CPU CORE 2 QUAD Q8300 ( 2.5G/4M/1333)

CPU CORE 2 QUAD Q8300 ( 2.5G/4M/1333)

410,000 ₫
Q8300 2.5G/4M/1333

 

 • Series :IntelCore 2 Quad
 • Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 • Manufacturing Technology :45nm
 • Codename :IntelYorkfield
 • CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.50GHz
 • Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 • Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 • V Core (Core Voltage) :1.5V
 • Max Temperature (°C) :71.4
Q8300 2.5G/4M/1333

 

 • Series :IntelCore 2 Quad
 • Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 • Manufacturing Technology :45nm
 • Codename :IntelYorkfield
 • CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.50GHz
 • Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 • Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 • V Core (Core Voltage) :1.5V
 • Max Temperature (°C) :71.4
410,000 ₫

Core 2 Quad Q8400

Core 2 Quad Q8400

Core 2 Quad Q8400

410,000 ₫
Q8400 2.66GHz, 4MB L2 Cache, FSB 1333MHz, Socket 775
Series Intel
Core 2 Quad
Socket type Intel
Socket 775 (Socket T / LGA775)
Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ) 45nm
CPU Speed (Tốc độ CPU) 2.66GHz
Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) 95
V Core (Core Voltage) 0.85V – 1.3625V
Max Temperature (°C) 71.4
Q8400 2.66GHz, 4MB L2 Cache, FSB 1333MHz, Socket 775
Series Intel
Core 2 Quad
Socket type Intel
Socket 775 (Socket T / LGA775)
Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ) 45nm
CPU Speed (Tốc độ CPU) 2.66GHz
Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) 95
V Core (Core Voltage) 0.85V – 1.3625V
Max Temperature (°C) 71.4
410,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q9400

CPU CORE 2 QUAD Q9400

CPU CORE 2 QUAD Q9400

490,000 ₫
Q9400 2.66G/6M/1333

 Series

:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :-
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625 V
 Max Temperature (°C) :71.4
Q9400 2.66G/6M/1333

 Series

:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :-
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625 V
 Max Temperature (°C) :71.4
490,000 ₫

Intel Core i3-530

Intel Core i3-530

Intel Core i3-530

510,000 ₫
I3 530 2.93 GHz, 4M L3 Cache, socket 1156, 2.5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i3
 • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 733
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73

 

I3 530 2.93 GHz, 4M L3 Cache, socket 1156, 2.5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i3
 • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 733
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73

 

510,000 ₫

ATI HD 3650

ATI HD 3650

ATI HD 3650

550,000 ₫
512MB - 128Bit / DDR2
Mã sản phẩm:ATI HD 3650
Hãng sản xuất:DELL
512MB - 128Bit / DDR2
Mã sản phẩm:ATI HD 3650
Hãng sản xuất:DELL
550,000 ₫

QUADPRO FX 580

QUADPRO FX 580

QUADPRO FX 580

550,000 ₫
512M/128BIT UP TO 2G
 Hãng sản xuất
:NVIDIA
 Chipset :NVIDIA GeForce 8600 GT
 Dung lượng bộ nhớ :512 Mb
 Giao tiếp bộ nhớ :128-bit
 Xung nhân :-
 Xung bộ nhớ :-
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
512M/128BIT UP TO 2G
 Hãng sản xuất
:NVIDIA
 Chipset :NVIDIA GeForce 8600 GT
 Dung lượng bộ nhớ :512 Mb
 Giao tiếp bộ nhớ :128-bit
 Xung nhân :-
 Xung bộ nhớ :-
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
550,000 ₫

QUAD PRO FX 3450

QUAD PRO FX 3450

QUAD PRO FX 3450

550,000 ₫
Upto 2GB / 256 bit
 Hãng sản xuất
:NVIDIA
 Chipset NVIDIA 
 Dung lượng bộ nhớ :Upto 2GB
 Giao tiếp bộ nhớ :256-bit
 Xung nhân :-
 Xung bộ nhớ :-
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa 2048 x 1536
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
Upto 2GB / 256 bit
 Hãng sản xuất
:NVIDIA
 Chipset NVIDIA 
 Dung lượng bộ nhớ :Upto 2GB
 Giao tiếp bộ nhớ :256-bit
 Xung nhân :-
 Xung bộ nhớ :-
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa 2048 x 1536
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
550,000 ₫

ZOTAC GT440 OC

ZOTAC GT440 OC

ZOTAC GT440 OC

580,000 ₫
1GB - 128Bit GDDR5, PCI-Express Video Card
 Hãng sản xuất
:ZOTAC
 Chipset :ZOTAC GT440
 Dung lượng bộ nhớ :OC 1GB
 Giao tiếp bộ nhớ :128 BIT
 Xung nhân :1620
 Xung bộ nhớ :3200
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :-
 Kiểu bộ nhớ :GDDR5
1GB - 128Bit GDDR5, PCI-Express Video Card
 Hãng sản xuất
:ZOTAC
 Chipset :ZOTAC GT440
 Dung lượng bộ nhớ :OC 1GB
 Giao tiếp bộ nhớ :128 BIT
 Xung nhân :1620
 Xung bộ nhớ :3200
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :-
 Kiểu bộ nhớ :GDDR5
580,000 ₫

ZOTAC GT630 OC

ZOTAC GT630 OC

ZOTAC GT630 OC

730,000 ₫
1GB - 128Bit GDDR5, PCI-Express Video Card
 Hãng sản xuất
:ZOTAC
 Chipset :ZOTAC GT630
 Dung lượng bộ nhớ :OC 1GB
 Giao tiếp bộ nhớ :128 BIT
 Xung nhân :1620
 Xung bộ nhớ :3200
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :-
 Kiểu bộ nhớ :GDDR5
1GB - 128Bit GDDR5, PCI-Express Video Card
 Hãng sản xuất
:ZOTAC
 Chipset :ZOTAC GT630
 Dung lượng bộ nhớ :OC 1GB
 Giao tiếp bộ nhớ :128 BIT
 Xung nhân :1620
 Xung bộ nhớ :3200
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :-
 Kiểu bộ nhớ :GDDR5
730,000 ₫

WinFast GTS 250

WinFast GTS 250

WinFast GTS 250

750,000 ₫
512MB - 256BIT
 Hãng sản xuất
:Leadtek
 Chipset :NVIDIA Quadro FX 3700
 Dung lượng bộ nhớ :512 Gb
 Giao tiếp bộ nhớ :256-bit
 Xung nhân :-
 Xung bộ nhớ :-
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
512MB - 256BIT
 Hãng sản xuất
:Leadtek
 Chipset :NVIDIA Quadro FX 3700
 Dung lượng bộ nhớ :512 Gb
 Giao tiếp bộ nhớ :256-bit
 Xung nhân :-
 Xung bộ nhớ :-
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
750,000 ₫

PX9800GTX

PX9800GTX

PX9800GTX

800,000 ₫
512MB - 512BIT
 Hãng sản xuất
:LEADTEK
 Chipset :NVIDIA GEFOECE PX9800 GTX
 Dung lượng bộ nhớ :512 Gb
 Giao tiếp bộ nhớ :512-bit
 Xung nhân :600
 Xung bộ nhớ :2000
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
512MB - 512BIT
 Hãng sản xuất
:LEADTEK
 Chipset :NVIDIA GEFOECE PX9800 GTX
 Dung lượng bộ nhớ :512 Gb
 Giao tiếp bộ nhớ :512-bit
 Xung nhân :600
 Xung bộ nhớ :2000
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
800,000 ₫

Nvidia Quadro Fermi 600

Nvidia Quadro Fermi 600

Nvidia Quadro Fermi 600

850,000 ₫
Quadro 600, 1GB DDR3, 128 bit, PCI Express 2.0 x16
Memory Type (Kiểu bộ nhớ) : GDDR3
Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) : 1GB
Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) : 128-bit
Max Resolution (Độ phân giải tối đa) : 2560 x 1600
Connectors (Cổng giao tiếp) • DVI
• Display Port (Mini DP)
Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ) • CUDA
Quadro 600, 1GB DDR3, 128 bit, PCI Express 2.0 x16
Memory Type (Kiểu bộ nhớ) : GDDR3
Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) : 1GB
Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) : 128-bit
Max Resolution (Độ phân giải tối đa) : 2560 x 1600
Connectors (Cổng giao tiếp) • DVI
• Display Port (Mini DP)
Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ) • CUDA
850,000 ₫

QUAD RO FX 4600

QUAD RO FX 4600

QUAD RO FX 4600

850,000 ₫
768MB/384 BIT
 Hãng sản xuất
:PNY TECHNOLOGIES ,INC
 Chipset :NVIDIA Quadro FX 4600
 Dung lượng bộ nhớ :768-mb
 Giao tiếp bộ nhớ :384-bit
 Xung nhân :-
 Xung bộ nhớ :-
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :3840 x 2400
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
768MB/384 BIT
 Hãng sản xuất
:PNY TECHNOLOGIES ,INC
 Chipset :NVIDIA Quadro FX 4600
 Dung lượng bộ nhớ :768-mb
 Giao tiếp bộ nhớ :384-bit
 Xung nhân :-
 Xung bộ nhớ :-
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :3840 x 2400
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
850,000 ₫

QUADRO FX1800

QUADRO FX1800

QUADRO FX1800

850,000 ₫
Quadro FX1800, 768MB GDDR3, 192 bit, PCI Express 2.0 x16
 • Hãng sản xuất : NVIDIA
 • Chipset : NVIDIA
 • Quadro FX 1800
 • Kiểu bộ nhớ : GDDR3
 • Dung lượng bộ nhớ : 768MB
 • Giao tiếp bộ nhớ : 192-bit
 • Xung bộ nhớ (MHz) : -
 • Độ phân giải tối đa : 3840 x 2400
 • Cổng giao tiếp : • DVI • Display Port x 2
Quadro FX1800, 768MB GDDR3, 192 bit, PCI Express 2.0 x16
 • Hãng sản xuất : NVIDIA
 • Chipset : NVIDIA
 • Quadro FX 1800
 • Kiểu bộ nhớ : GDDR3
 • Dung lượng bộ nhớ : 768MB
 • Giao tiếp bộ nhớ : 192-bit
 • Xung bộ nhớ (MHz) : -
 • Độ phân giải tối đa : 3840 x 2400
 • Cổng giao tiếp : • DVI • Display Port x 2
850,000 ₫

Zotac GeForce GTX 650

Zotac GeForce GTX 650

Zotac GeForce GTX 650

850,000 ₫
Nvidia GeForce GTX 650 1GB, 128-bit, GDDR5, PCI Express 3.0
 • Manufacture (Hãng sản xuất): ZOTAC
 • Chipset: NVIDIA - GeForce GTX 650
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1GB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
 • RAMDAC: 400MHz
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI x 2
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): PhysX, CUDA
Nvidia GeForce GTX 650 1GB, 128-bit, GDDR5, PCI Express 3.0
 • Manufacture (Hãng sản xuất): ZOTAC
 • Chipset: NVIDIA - GeForce GTX 650
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1GB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
 • RAMDAC: 400MHz
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI x 2
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): PhysX, CUDA
850,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q9550

CPU CORE 2 QUAD Q9550

CPU CORE 2 QUAD Q9550

890,000 ₫
Q9550 2.8G/12M/1333. Coi thêm sản phẩm laptop cũ giá rẻ
 Series :Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Yorkfield
 Số lượng Cores :4
 Số lượng Threads :4
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 L2 Cache :12 MB
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625 V
Q9550 2.8G/12M/1333. Coi thêm sản phẩm laptop cũ giá rẻ
 Series :Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Yorkfield
 Số lượng Cores :4
 Số lượng Threads :4
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 L2 Cache :12 MB
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625 V
890,000 ₫

Intel Core i5-650

Intel Core i5-650

Intel Core i5-650

940,000 ₫
I5 650 3.2 GHz, 4M L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i5
 • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.20GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73
I5 650 3.2 GHz, 4M L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i5
 • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.20GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73
940,000 ₫

Geforce GTX 750

Geforce GTX 750

Geforce GTX 750

1,250,000 ₫
NVIDIA GeForce GTX 650, GDDR5 1GB, 128-bit, PCI-E 3.0
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Chipset: -
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1048MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, VGA (D-sub), DVI
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -
NVIDIA GeForce GTX 650, GDDR5 1GB, 128-bit, PCI-E 3.0
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Chipset: -
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1048MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, VGA (D-sub), DVI
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -
1,250,000 ₫

Leadtek NVIDIA Quadro FX3800

Leadtek NVIDIA Quadro FX3800

Leadtek NVIDIA Quadro FX3800

1,350,000 ₫
NVIDIA Quadro FX 3800, 1GB, 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0
 • Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK
 • Chipset: NVIDIA - Quadro FX 3800
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit
 • RAMDAC: 400MHz
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600
 • Connectors (Cổng giao tiếp): DVI
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, PureVideo HD, CUDA, UDA
NVIDIA Quadro FX 3800, 1GB, 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0
 • Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK
 • Chipset: NVIDIA - Quadro FX 3800
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit
 • RAMDAC: 400MHz
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600
 • Connectors (Cổng giao tiếp): DVI
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, PureVideo HD, CUDA, UDA
1,350,000 ₫

Intel Core i3-2100

Intel Core i3-2100

Intel Core i3-2100

1,375,000 ₫
I3 2100 3.10 GHz, 3M L3 Cache, socket 1155, 5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i3
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 850
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 65
I3 2100 3.10 GHz, 3M L3 Cache, socket 1155, 5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i3
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 850
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 65
1,375,000 ₫

Nvidia Quadro Fx2000

Nvidia Quadro Fx2000

Nvidia Quadro Fx2000

1,500,000 ₫
Quadro 2000, 1 GB GDDR5, 128 bit, PCI Express 2.0 x16
Manufacture (Hãng sản xuất) LEADTEK
Chipset NVIDIA
Quadro FX 2000
Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 1024MB
Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 128-bit
Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 2560 x 1600
Connectors (Cổng giao tiếp) • DVI
• Display Port (Mini DP)
Quadro 2000, 1 GB GDDR5, 128 bit, PCI Express 2.0 x16
Manufacture (Hãng sản xuất) LEADTEK
Chipset NVIDIA
Quadro FX 2000
Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 1024MB
Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 128-bit
Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 2560 x 1600
Connectors (Cổng giao tiếp) • DVI
• Display Port (Mini DP)
1,500,000 ₫

NVIDIA Quadro FX 4800

NVIDIA Quadro FX 4800

NVIDIA Quadro FX 4800

1,500,000 ₫
NVIDIA Quadro FX 4800, 1536MB, PCI Express
 • Hãng sản xuất : NVIDIA
 • Chipset : NVIDIA
 • Quadro FX 4800
 • Kiểu bộ nhớ : GDDR3
 • Dung lượng bộ nhớ : 1536MB
 • Giao tiếp bộ nhớ : 384-bit
 • Xung nhân (MHz) : 602
 • Xung bộ nhớ (MHz) : 800
 • Độ phân giải tối đa : 2560 x 1600
 • Cổng giao tiếp : • DVI • HDMI x 2
 • Công nghệ hỗ trợ : • -
 • Khuyến Cáo Nguồn : 150W
NVIDIA Quadro FX 4800, 1536MB, PCI Express
 • Hãng sản xuất : NVIDIA
 • Chipset : NVIDIA
 • Quadro FX 4800
 • Kiểu bộ nhớ : GDDR3
 • Dung lượng bộ nhớ : 1536MB
 • Giao tiếp bộ nhớ : 384-bit
 • Xung nhân (MHz) : 602
 • Xung bộ nhớ (MHz) : 800
 • Độ phân giải tối đa : 2560 x 1600
 • Cổng giao tiếp : • DVI • HDMI x 2
 • Công nghệ hỗ trợ : • -
 • Khuyến Cáo Nguồn : 150W
1,500,000 ₫

Intel Core i7-870

Intel Core i7-870

Intel Core i7-870

1,700,000 ₫
i7-870 2.93Ghz, 8MB L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DIM
 • Series: Intel - Core i7
 • Codename (Tên mã): Intel - Lynnfield
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
i7-870 2.93Ghz, 8MB L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DIM
 • Series: Intel - Core i7
 • Codename (Tên mã): Intel - Lynnfield
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
1,700,000 ₫

Intel Core i5-2400

Intel Core i5-2400

Intel Core i5-2400

2,280,000 ₫
I5 2400 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i5
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
I5 2400 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i5
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
2,280,000 ₫

ATI Radeon HD 5850

ATI Radeon HD 5850

ATI Radeon HD 5850

2,300,000 ₫
 • Hãng sản xuất : HIS
 • ATI Radeon HD 5850 
 • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
 • Dung lượng bộ nhớ : 1GB
 • Giao tiếp bộ nhớ : 256-bit
 • Cổng giao tiếp : •2 DVI • 1 Displayport  • 1 HDMI
 • Hãng sản xuất : HIS
 • ATI Radeon HD 5850 
 • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
 • Dung lượng bộ nhớ : 1GB
 • Giao tiếp bộ nhớ : 256-bit
 • Cổng giao tiếp : •2 DVI • 1 Displayport  • 1 HDMI
2,300,000 ₫

NVIDIA GeForce GTX 460

NVIDIA GeForce GTX 460

NVIDIA GeForce GTX 460

2,300,000 ₫
GTX 460 , 1GB , 256-bit , GDDR5 , PCI Express 2.0
Chipset NVIDIA
Geforce GTX 460
Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 1024MB
Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 256-bit
Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz) 850
Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz) 4000
RAMDAC 400MHz
Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 2560 x 1600
Connectors (Cổng giao tiếp) • HDMI
• DVI
• DVI x 2
Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ) • SLI
• PhysX
• PureVideo HD
• CUDA
• 3D Vision Surround
GTX 460 , 1GB , 256-bit , GDDR5 , PCI Express 2.0
Chipset NVIDIA
Geforce GTX 460
Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 1024MB
Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 256-bit
Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz) 850
Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz) 4000
RAMDAC 400MHz
Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 2560 x 1600
Connectors (Cổng giao tiếp) • HDMI
• DVI
• DVI x 2
Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ) • SLI
• PhysX
• PureVideo HD
• CUDA
• 3D Vision Surround
2,300,000 ₫

QUAD RO FX 5600

QUAD RO FX 5600

QUAD RO FX 5600

2,300,000 ₫
1,5GB/384 BIT
 Hãng sản xuất
:NVIDIA 
 Chipset :NVIDIA Quadro FX 5600
 Dung lượng bộ nhớ :1.5 Gb
 Giao tiếp bộ nhớ :384-bit
 Xung nhân :-
 Xung bộ nhớ :-
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :3840 x 2400 
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
1,5GB/384 BIT
 Hãng sản xuất
:NVIDIA 
 Chipset :NVIDIA Quadro FX 5600
 Dung lượng bộ nhớ :1.5 Gb
 Giao tiếp bộ nhớ :384-bit
 Xung nhân :-
 Xung bộ nhớ :-
 RamDac :400 Mhz
 Độ phân giải tối đa :3840 x 2400 
 Kiểu bộ nhớ :GDDR3
2,300,000 ₫

QUADRO 4000

QUADRO 4000

QUADRO 4000

2,500,000 ₫
Quadro 4000, 2 GB GDDR5, 256 bit, PCI Express 2.0 x16
 • Hãng sản xuất : NVIDIA
 • Chipset : NVIDIA
 • Quadro 4000
 • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
 • Dung lượng bộ nhớ : 2GB
 • Giao tiếp bộ nhớ : 384-bit
 • Xung bộ nhớ (MHz) : -
 • Độ phân giải tối đa : 2560 x 1600
 • Cổng giao tiếp : • DVI • Display Port x 2
Quadro 4000, 2 GB GDDR5, 256 bit, PCI Express 2.0 x16
 • Hãng sản xuất : NVIDIA
 • Chipset : NVIDIA
 • Quadro 4000
 • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
 • Dung lượng bộ nhớ : 2GB
 • Giao tiếp bộ nhớ : 384-bit
 • Xung bộ nhớ (MHz) : -
 • Độ phân giải tối đa : 2560 x 1600
 • Cổng giao tiếp : • DVI • Display Port x 2
2,500,000 ₫

VGA Zotac 1050 2Gb DDR5

VGA Zotac 1050 2Gb DDR5

VGA Zotac 1050 2Gb DDR5

2,600,000 ₫
 • GPU : GeForce® GTX 1050
 • CUDA cores: 640
 • Video Memory: 2GB GDDR5
 • Memory Bus: 128-bit
 • Engine Clock: Base: 1354 MHz  Boost:1455 MHz
 • Memory Clock: 7 GHz
 • PCI Express: 3.0
 • Display Outputs: DisplayPort 1.4 
 • HDMI 2.0b 
 • DL-DVI
 • HDCP Support: Yes
 • Multi Display Capability: Triple Display
 • Recommended Power Supply: 300W
 • GPU : GeForce® GTX 1050
 • CUDA cores: 640
 • Video Memory: 2GB GDDR5
 • Memory Bus: 128-bit
 • Engine Clock: Base: 1354 MHz  Boost:1455 MHz
 • Memory Clock: 7 GHz
 • PCI Express: 3.0
 • Display Outputs: DisplayPort 1.4 
 • HDMI 2.0b 
 • DL-DVI
 • HDCP Support: Yes
 • Multi Display Capability: Triple Display
 • Recommended Power Supply: 300W
2,600,000 ₫

AMD FirePro V5900

AMD FirePro V5900

AMD FirePro V5900

2,800,000 ₫
2GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.1 x16 CrossFire Supported Workstation Video Card
 • Hãng sản xuất : AMD
 • FirePro V5900
 • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
 • Dung lượng bộ nhớ : 2GB
 • Giao tiếp bộ nhớ : 256-bit
 • Cổng giao tiếp : • DVI • 2 Displayport
2GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.1 x16 CrossFire Supported Workstation Video Card
 • Hãng sản xuất : AMD
 • FirePro V5900
 • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
 • Dung lượng bộ nhớ : 2GB
 • Giao tiếp bộ nhớ : 256-bit
 • Cổng giao tiếp : • DVI • 2 Displayport
2,800,000 ₫

FIRE PRO V7900

FIRE PRO V7900

FIRE PRO V7900

2,800,000 ₫
GPU FIRE PRO V7900  Chuẩn giao tiếp PCI Express® 2.1 x16  Bộ nhớ VGA 2GB GDDR5, 160GB/s 

GPU FIRE PRO V7900 
Chuẩn giao tiếp PCI Express® 2.1 x16 
Bộ nhớ VGA 2GB GDDR5, 160GB/s 
Băng thông 256 bit 
Core clock 725 MHz

GPU FIRE PRO V7900  Chuẩn giao tiếp PCI Express® 2.1 x16  Bộ nhớ VGA 2GB GDDR5, 160GB/s 

GPU FIRE PRO V7900 
Chuẩn giao tiếp PCI Express® 2.1 x16 
Bộ nhớ VGA 2GB GDDR5, 160GB/s 
Băng thông 256 bit 
Core clock 725 MHz

2,800,000 ₫

Quadro K2000 - 2Gb DDR5

Quadro K2000 - 2Gb DDR5

Quadro K2000 - 2Gb DDR5

2,900,000 ₫
 • Manufacture (Hãng sản xuất): NVIDIA
 • Chipset: NVIDIA - Quadro K2000
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 2048MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 3840 x 2160
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA
 • Manufacture (Hãng sản xuất): NVIDIA
 • Chipset: NVIDIA - Quadro K2000
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 2048MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 3840 x 2160
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA
2,900,000 ₫

Intel Core i7-2600

Intel Core i7-2600

Intel Core i7-2600

3,390,000 ₫
i7-2600k 3.4GHz, 8M L3 Cache, Socket 1155, 5.0 GT/s QPI
 • Series: Intel - Core i7
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
i7-2600k 3.4GHz, 8M L3 Cache, Socket 1155, 5.0 GT/s QPI
 • Series: Intel - Core i7
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
3,390,000 ₫

Card Màn Hình HP GTX 960 - Chuyên Reder Phim

Card Màn Hình HP GTX 960 - Chuyên Reder Phim

Card Màn Hình HP GTX 960 - Chuyên Reder Phim

3,500,000 ₫
 • Manufacture (Hãng sản xuất): HP
 • Chipset: NVIDIA - HP GTX 960
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 2048MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
 • Cuda : 1024 lõi giúp xử lý đồ họa, reder phim cục mượt.
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 4096 x 2160
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI, Display Port x3
 • Manufacture (Hãng sản xuất): HP
 • Chipset: NVIDIA - HP GTX 960
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 2048MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
 • Cuda : 1024 lõi giúp xử lý đồ họa, reder phim cục mượt.
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 4096 x 2160
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI, Display Port x3
3,500,000 ₫

Quadro Fermi 5000

Quadro Fermi 5000

Quadro Fermi 5000

3,700,000 ₫
2.5GB - 320BIT DDR5 / RAMDAC : 400MHz / Dual Max Resolution / Độ phân giải tối đa: 2560 x 1600

QUADRO FX5000 2.5GB - 320BIT DDR5

2.5GB - 320BIT DDR5 / RAMDAC : 400MHz / Dual Max Resolution / Độ phân giải tối đa: 2560 x 1600

QUADRO FX5000 2.5GB - 320BIT DDR5

3,700,000 ₫

Colorful iGame GTX 1060 X TOP 3G 3 Fan

Colorful iGame GTX 1060 X TOP 3G 3 Fan

Colorful iGame GTX 1060 X TOP 3G 3 Fan

4,800,000 ₫
 • Hàng mới bảo hành hãng 24 tháng
 • Raphics Card Model    Colorful GTX1060 SI-3G
 • GPU  GeForce GTX 1060
 • GPU Code Name  GP106
 • CUDA CORES    1152
 • Core Clock 1506-1708MHz
 • Memory Size        3GB
 • Memory Bus Width       192Bit
 • Memory Type      GDDR5
 • Hàng mới bảo hành hãng 24 tháng
 • Raphics Card Model    Colorful GTX1060 SI-3G
 • GPU  GeForce GTX 1060
 • GPU Code Name  GP106
 • CUDA CORES    1152
 • Core Clock 1506-1708MHz
 • Memory Size        3GB
 • Memory Bus Width       192Bit
 • Memory Type      GDDR5
4,800,000 ₫

Asus GTX780-DC2OC-3GD5

Asus GTX780-DC2OC-3GD5

Asus GTX780-DC2OC-3GD5

4,800,000 ₫
Asus GTX780 GDDR5 3GB, 384-bit, PCI Express 3.0
 • Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS
 • Chipset: NVIDIA - GeForce GTX 780
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 3072MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 384-bit
 • RAMDAC: 400MHz
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 4096x2160
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI, HDCP, Display Port (Mini DP)
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): 
Asus GTX780 GDDR5 3GB, 384-bit, PCI Express 3.0
 • Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS
 • Chipset: NVIDIA - GeForce GTX 780
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 3072MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 384-bit
 • RAMDAC: 400MHz
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 4096x2160
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI, HDCP, Display Port (Mini DP)
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): 
4,800,000 ₫

NVIDIA Quadro K4000 – like new 100%

NVIDIA Quadro K4000 – like new 100%

NVIDIA Quadro K4000 – like new 100%

5,500,000 ₫
Hãng sản xuất: NVIDIA Chipset: NVIDIA - Quadro K4000 / Kiểu bộ nhớ: GDDR5 / Dung lượng bộ nhớ: 3072MB / Giao tiếp bộ nhớ: 192-bit
 • Manufacture (Hãng sản xuất): NVIDIA
 • Chipset: NVIDIA - Quadro K4000
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 3072MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 192-bit
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 3840 x 2160
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA
Hãng sản xuất: NVIDIA Chipset: NVIDIA - Quadro K4000 / Kiểu bộ nhớ: GDDR5 / Dung lượng bộ nhớ: 3072MB / Giao tiếp bộ nhớ: 192-bit
 • Manufacture (Hãng sản xuất): NVIDIA
 • Chipset: NVIDIA - Quadro K4000
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 3072MB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 192-bit
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 3840 x 2160
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA
5,500,000 ₫

GeForce GTX980 4Gb – 256Bit DDR5

GeForce GTX980 4Gb – 256Bit DDR5

GeForce GTX980 4Gb – 256Bit DDR5

6,200,000 ₫
GeForce GTX980 4Gb - 256Bit DDR5
Manufacture (Hãng sản xuất) NVIDIA
Chipset NVIDIA - GeForce GTX 980
Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 4096MB
Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 256-bit
GPU Boost Clock (MHz) 1216
Base Clock (MHz) 1126
Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 4096 x 2160

 

 

GeForce GTX980 4Gb - 256Bit DDR5
Manufacture (Hãng sản xuất) NVIDIA
Chipset NVIDIA - GeForce GTX 980
Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 4096MB
Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 256-bit
GPU Boost Clock (MHz) 1216
Base Clock (MHz) 1126
Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 4096 x 2160

 

 

6,200,000 ₫

NVIDIA Quadro K4200 – like new

NVIDIA Quadro K4200 – like new

NVIDIA Quadro K4200 – like new

7,500,000 ₫
 • Manufacture (Hãng sản xuất): NVIDIA
 • Chipset: NVIDIA - Quadro K4200
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 4GB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA CORES 1344
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 3840 x 2160
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI
 • Manufacture (Hãng sản xuất): NVIDIA
 • Chipset: NVIDIA - Quadro K4200
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 4GB
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA CORES 1344
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 3840 x 2160
 • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI
7,500,000 ₫

NVIDIA Quadro K5000

NVIDIA Quadro K5000

NVIDIA Quadro K5000

8,500,000 ₫
 • Manufacture (Hãng sản xuất): NVIDIA
 • Chipset: NVIDIA - Quadro K5000
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 4Gb
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 4096x2160@50Hz 30bpp )
 • Connectors (Cổng giao tiếp): Displayport, DVI
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA CORES 1536
 • Manufacture (Hãng sản xuất): NVIDIA
 • Chipset: NVIDIA - Quadro K5000
 • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
 • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 4Gb
 • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit
 • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 4096x2160@50Hz 30bpp )
 • Connectors (Cổng giao tiếp): Displayport, DVI
 • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA CORES 1536
8,500,000 ₫
Khuyến mãi tháng 4 laptop HOT màn hình chơi game máy trạm giá rẻ linh kiện máy bàn mua máy tính bộ máy tính Dell