Máy Bộ DELL Precision T3400 – Cấu hình 1

Máy Bộ DELL Precision T3400 – Cấu hình 1

Máy Bộ DELL Precision T3400 – Cấu hình 1

1,900,000 ₫
CORE 2 Duo CPU : E8400 3.0 Ghz - 6MB - 1333 FSB / DDRAM : 2G ECC / HDD : 160 GB / QUADRO FX 3450
Bo mạch : Dell, chipset Intel X38
Bộ xử lý

:  E8400 3.0 Ghz / 6MB / 1333 FSB 

: (Lên Quad Core QX6850 3.0Ghz/8M + 400k)

Bộ nhớ : 2Gb (Lên 4Gb + 300k)
Đĩa cứng : 160 GB (Lên 250GB +150k)
 
Đồ họa : QUADRO FX 3450 UP 2GB - 256 BIT 
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh
Mạng
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 
CORE 2 Duo CPU : E8400 3.0 Ghz - 6MB - 1333 FSB / DDRAM : 2G ECC / HDD : 160 GB / QUADRO FX 3450
Bo mạch : Dell, chipset Intel X38
Bộ xử lý

:  E8400 3.0 Ghz / 6MB / 1333 FSB 

: (Lên Quad Core QX6850 3.0Ghz/8M + 400k)

Bộ nhớ : 2Gb (Lên 4Gb + 300k)
Đĩa cứng : 160 GB (Lên 250GB +150k)
 
Đồ họa : QUADRO FX 3450 UP 2GB - 256 BIT 
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh
Mạng
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 
1,900,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision 390 – cấu hình 1

Máy Bộ Dell Precision 390 – cấu hình 1

Máy Bộ Dell Precision 390 – cấu hình 1

2,100,000 ₫
CORE 2 DUO CPU : E6700 2.66 Ghz - 4M - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 975X
Bộ xử lý : Intel Core 2 Duo 2.66 Ghz / 4M / 1066 FSB
Bộ nhớ : 4 GB
Đĩa cứng 160GB ( lên 250 GB + thêm 150k )
 Đĩa quang : DVD-RW 
Đồ họa QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
CORE 2 DUO CPU : E6700 2.66 Ghz - 4M - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 975X
Bộ xử lý : Intel Core 2 Duo 2.66 Ghz / 4M / 1066 FSB
Bộ nhớ : 4 GB
Đĩa cứng 160GB ( lên 250 GB + thêm 150k )
 Đĩa quang : DVD-RW 
Đồ họa QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
2,100,000 ₫

Máy Bộ DELL Precision T3400

Máy Bộ DELL Precision T3400

Máy Bộ DELL Precision T3400

2,450,000 ₫
CORE 2 QUAD CPU : Q8400 2.66 Ghz - 4MB - 1333 FSB / DDRAM : 4G ECC / HDD : 250 GB / Quadro Fx380
Bo mạch : Dell, chipset Intel X38
Bộ xử lý

:  Q8400 2.66 Ghz / 4MB / 1333 FSB 

Bộ nhớ : 4Gb 
Đĩa cứng : 250 GB (ko lấy HDD -400k)
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : Quadro Fx380 Up 2GB - 128BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
CORE 2 QUAD CPU : Q8400 2.66 Ghz - 4MB - 1333 FSB / DDRAM : 4G ECC / HDD : 250 GB / Quadro Fx380
Bo mạch : Dell, chipset Intel X38
Bộ xử lý

:  Q8400 2.66 Ghz / 4MB / 1333 FSB 

Bộ nhớ : 4Gb 
Đĩa cứng : 250 GB (ko lấy HDD -400k)
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : Quadro Fx380 Up 2GB - 128BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
2,450,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision 490 – Cấu hình 1

Máy Bộ Dell Precision 490 – Cấu hình 1

Máy Bộ Dell Precision 490 – Cấu hình 1

2,900,000 ₫
Intel Xeon 5160: 4M Cache - 3.00 GHz - 1333 MHz FSB / RAM 8GB / HDD 250GB / VGA: Quadpro FX 3450 upto 2GB - 256BIT
Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 5000X
Bộ xử lý : XEON X5160 3.0 Ghz / 4M / 1333 FSB
Bộ nhớ : 8 GB ECC 
Đĩa cứng : CHƯA CÓ (AE tham khảo bảng giá 3.5'' bên dưới) 
 Đĩa quang : DVD-RW 
Đồ họa : QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
Intel Xeon 5160: 4M Cache - 3.00 GHz - 1333 MHz FSB / RAM 8GB / HDD 250GB / VGA: Quadpro FX 3450 upto 2GB - 256BIT
Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 5000X
Bộ xử lý : XEON X5160 3.0 Ghz / 4M / 1333 FSB
Bộ nhớ : 8 GB ECC 
Đĩa cứng : CHƯA CÓ (AE tham khảo bảng giá 3.5'' bên dưới) 
 Đĩa quang : DVD-RW 
Đồ họa : QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
2,900,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision 390 – cấu hình 2

Máy Bộ Dell Precision 390 – cấu hình 2

Máy Bộ Dell Precision 390 – cấu hình 2

2,900,000 ₫
CORE 2 QUAD CPU : Q6600 3.0 Ghz - 8MB - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 975X
Bộ xử lý : Core 2 Quad Q6600 3.0 Ghz / 8M / 1066 FSB 
Bộ nhớ : 4 GB
Đĩa cứng : 160GB ( lên 250GB + 150k )
 Đĩa quang : DVD-RW 
Đồ họa QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
CORE 2 QUAD CPU : Q6600 3.0 Ghz - 8MB - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 975X
Bộ xử lý : Core 2 Quad Q6600 3.0 Ghz / 8M / 1066 FSB 
Bộ nhớ : 4 GB
Đĩa cứng : 160GB ( lên 250GB + 150k )
 Đĩa quang : DVD-RW 
Đồ họa QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
2,900,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision 490 – cấu hình 2

Máy Bộ Dell Precision 490 – cấu hình 2

Máy Bộ Dell Precision 490 – cấu hình 2

3,900,000 ₫
Intel Xeon quad core 5355: 2.66 GHz / RAM 8GB / QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 5000X
Bộ xử lý : Chạy 2 xeon Quad Core X5355 2.66 Ghz / 8M / 1333 FSB Song Song.
Bộ nhớ : 8GB ECC ( Lên Ram 16gb + 1 triệu )
Đĩa cứng : Chưa có(AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới )
 Đĩa quang : DVD 
Đồ họa : QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
Intel Xeon quad core 5355: 2.66 GHz / RAM 8GB / QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 5000X
Bộ xử lý : Chạy 2 xeon Quad Core X5355 2.66 Ghz / 8M / 1333 FSB Song Song.
Bộ nhớ : 8GB ECC ( Lên Ram 16gb + 1 triệu )
Đĩa cứng : Chưa có(AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới )
 Đĩa quang : DVD 
Đồ họa : QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
3,900,000 ₫

Máy Bộ DELL PRECISION T5400 – Cấu hình 1

Máy Bộ DELL PRECISION T5400 – Cấu hình 1

Máy Bộ DELL PRECISION T5400 – Cấu hình 1

3,950,000 ₫
Chạy 2 Xeon E5410 2.33GHZ - 12MB - 1333 song song / RAM 8GB / VGA QUADRO FX1700
 • Bo mạch : Dell, chipsetINTEL 5400
 • Bộ xử lý : Chạy 2 xeon E5410 2.33 Ghz/12MB/1333 Song Song.
 • Bộ nhớ :DDRAM 2 : 8Gb FBDIMM ( Lên Ram 16Gb + 1 triệu )
 • Đĩa cứng :Chưa có(AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 • Đĩa quang :DVD
 • Đồ họa :QUADRO FX 1700 Up 2Gb - 128BIT
 • Màn hình : Chưa bao gồm
 • Âm thanh :2.1Hight Definition
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
Chạy 2 Xeon E5410 2.33GHZ - 12MB - 1333 song song / RAM 8GB / VGA QUADRO FX1700
 • Bo mạch : Dell, chipsetINTEL 5400
 • Bộ xử lý : Chạy 2 xeon E5410 2.33 Ghz/12MB/1333 Song Song.
 • Bộ nhớ :DDRAM 2 : 8Gb FBDIMM ( Lên Ram 16Gb + 1 triệu )
 • Đĩa cứng :Chưa có(AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 • Đĩa quang :DVD
 • Đồ họa :QUADRO FX 1700 Up 2Gb - 128BIT
 • Màn hình : Chưa bao gồm
 • Âm thanh :2.1Hight Definition
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
3,950,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 1

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 1

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 1

4,400,000 ₫
Dell Precision T1650 ( Chạy Core I3 2100 3.10 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2000)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: Intel Core i3-2100 3.10ghz, xử lý cực nhanh cực mát
 • Ram: 4G DDR3  - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
 • HDD: 250G 7200v  sata3 6G/s
 • VGA Intel® HD Graphics 2000.
 • Máy có 4 USB 2.0 + 4 USB 3.0 , Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • License WIN 7 Pro bản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
Dell Precision T1650 ( Chạy Core I3 2100 3.10 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2000)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: Intel Core i3-2100 3.10ghz, xử lý cực nhanh cực mát
 • Ram: 4G DDR3  - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
 • HDD: 250G 7200v  sata3 6G/s
 • VGA Intel® HD Graphics 2000.
 • Máy có 4 USB 2.0 + 4 USB 3.0 , Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • License WIN 7 Pro bản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
4,400,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision 690

Máy Bộ Dell Precision 690

Máy Bộ Dell Precision 690

4,500,000 ₫
Chạy 2 xeon X5355 2.66 Ghz - 8M - 1333 FSB song song / DDRAM : 8 GB ECC / VGA : QUADRO FX4600
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5100X
Bộ xử lý : Chạy 2 Xeon X5355  2.66 Ghz / 8M / 1333 FSB Song Song. 
Bộ nhớ : 8 GB ECC ( Lên Ram 16gb + 1triệu )
Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 Đĩa quang : DVD-RW 
Đồ họa :  QUADRO FX 4600 (768MB - 384BIT)  
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
Chạy 2 xeon X5355 2.66 Ghz - 8M - 1333 FSB song song / DDRAM : 8 GB ECC / VGA : QUADRO FX4600
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5100X
Bộ xử lý : Chạy 2 Xeon X5355  2.66 Ghz / 8M / 1333 FSB Song Song. 
Bộ nhớ : 8 GB ECC ( Lên Ram 16gb + 1triệu )
Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 Đĩa quang : DVD-RW 
Đồ họa :  QUADRO FX 4600 (768MB - 384BIT)  
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
4,500,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 2

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 2

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 2

4,600,000 ₫
Dell Precision T1650 ( Chạy Core I3 3220 3.30 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2500)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: IntelCore i3-3220  3.30ghz,xử lý cực nhanh cựcmát
 • Ram: 4G DDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ramlên 32G.
 • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
 • VGAIntel® HD Graphics 2500.
 • Máy có 4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
Dell Precision T1650 ( Chạy Core I3 3220 3.30 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2500)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: IntelCore i3-3220  3.30ghz,xử lý cực nhanh cựcmát
 • Ram: 4G DDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ramlên 32G.
 • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
 • VGAIntel® HD Graphics 2500.
 • Máy có 4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
4,600,000 ₫

Máy Bộ DELL PRECISION T5400 – Cấu hình 2

Máy Bộ DELL PRECISION T5400 – Cấu hình 2

Máy Bộ DELL PRECISION T5400 – Cấu hình 2

4,700,000 ₫
Chạy 2 Xeon E5430 2.66GHZ - 12MB - 1333 song song / RAM 8GB / VGA QUADRO FX4600
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5400
Bộ xử lý : Chạy 2 xeon E5430 2.66 Ghz/12MB/1333 Song Song.
Bộ nhớ : DDRAM 2 : 8Gb FBDIMM ( Lên Ram 16Gb + 1 triệu )
Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : QUADRO FX 4600 768MB - 384BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
Chạy 2 Xeon E5430 2.66GHZ - 12MB - 1333 song song / RAM 8GB / VGA QUADRO FX4600
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5400
Bộ xử lý : Chạy 2 xeon E5430 2.66 Ghz/12MB/1333 Song Song.
Bộ nhớ : DDRAM 2 : 8Gb FBDIMM ( Lên Ram 16Gb + 1 triệu )
Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : QUADRO FX 4600 768MB - 384BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
4,700,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T7400

Máy Bộ Dell Precision T7400

Máy Bộ Dell Precision T7400

4,950,000 ₫
2 XEON Quad Core X5450 3.0Ghz - 12M - 1333MHz / FBDIM Ram : 8GB / VGA: 768MB-384BIT
Bo mạch : Dell, chipset Intel 5400
Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon E5450 3.0 Ghz/12M/1333GHz song song
Bộ nhớ : 8GB FBDIM ( Lên Ram 16gb + 1 triệu ) 
Đĩa cứng (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : Quad FX4600 (768MG - 384BIT)
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp ổ cứng

: SATA - SCSI

2 XEON Quad Core X5450 3.0Ghz - 12M - 1333MHz / FBDIM Ram : 8GB / VGA: 768MB-384BIT
Bo mạch : Dell, chipset Intel 5400
Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon E5450 3.0 Ghz/12M/1333GHz song song
Bộ nhớ : 8GB FBDIM ( Lên Ram 16gb + 1 triệu ) 
Đĩa cứng (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : Quad FX4600 (768MG - 384BIT)
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp ổ cứng

: SATA - SCSI

4,950,000 ₫

Máy Bộ DEll PRICISION T1600 – cấu hình 1

Máy Bộ DEll PRICISION T1600 – cấu hình 1

Máy Bộ DEll PRICISION T1600 – cấu hình 1

5,200,000 ₫
XEON E3 1225 3.10 Ghz - 8M - 1333/ DDRAM3 : 4 GB / HDD : 250 GB / QUADPRO FX 380 UP 3GB - 128BIT
Bo mạch: Dell, chipset Intel C206
Bộ xử lý: Intel Xeon E3 1225 3.10 Ghz / 8M / 1333
Bộ nhớ: 8GB DDR3 bus 1333MHz
Đĩa cứng: 250GB Sata3 - 6Gb/s 7200 vòng/phút
 Đĩa quang: DVD
Đồ họa: QUADPRO FX 380 / UP 3GB -  128BIT
Màn hình: Chưa bao gồm
Âm thanh: 2.1 Hight Definition
Mạng: 10/100/1000 Intel
Giao tiếp: 7 USB, VGA, RJ45
XEON E3 1225 3.10 Ghz - 8M - 1333/ DDRAM3 : 4 GB / HDD : 250 GB / QUADPRO FX 380 UP 3GB - 128BIT
Bo mạch: Dell, chipset Intel C206
Bộ xử lý: Intel Xeon E3 1225 3.10 Ghz / 8M / 1333
Bộ nhớ: 8GB DDR3 bus 1333MHz
Đĩa cứng: 250GB Sata3 - 6Gb/s 7200 vòng/phút
 Đĩa quang: DVD
Đồ họa: QUADPRO FX 380 / UP 3GB -  128BIT
Màn hình: Chưa bao gồm
Âm thanh: 2.1 Hight Definition
Mạng: 10/100/1000 Intel
Giao tiếp: 7 USB, VGA, RJ45
5,200,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 1

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 1

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 1

5,300,000 ₫
XEON QUADCORE CPU : W3520 hoặc Core I7 2.66Gb 8M Cache - 4.80 GT/s Intel® QPI / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD: 320GB / VGA RỜI : QUADPRO FX 570 - 1700 UP 2G
Bo mạch: Dell, chipset INTEL X58
Bộ xử lý: XEON W3520 hoặc Core I7 2.66 Ghz / 8M / 4.08GT/s
Bộ nhớ: DDRAM 3 : 12GB ECC
Đĩa cứng: HDD 320GB
 Đĩa quang: DVD-RW
Đồ họa: QUADRO FX 570 - 1700 UP 2.0GB - 128 BIT
Màn hình: Chưa bao gồm
Âm thanh: 2.1 Hight Definition
Mạng: 10/100/1000 Intel
Giao tiếp: 7 USB, VGA, RJ45
XEON QUADCORE CPU : W3520 hoặc Core I7 2.66Gb 8M Cache - 4.80 GT/s Intel® QPI / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD: 320GB / VGA RỜI : QUADPRO FX 570 - 1700 UP 2G
Bo mạch: Dell, chipset INTEL X58
Bộ xử lý: XEON W3520 hoặc Core I7 2.66 Ghz / 8M / 4.08GT/s
Bộ nhớ: DDRAM 3 : 12GB ECC
Đĩa cứng: HDD 320GB
 Đĩa quang: DVD-RW
Đồ họa: QUADRO FX 570 - 1700 UP 2.0GB - 128 BIT
Màn hình: Chưa bao gồm
Âm thanh: 2.1 Hight Definition
Mạng: 10/100/1000 Intel
Giao tiếp: 7 USB, VGA, RJ45
5,300,000 ₫

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF – Core i3

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF – Core i3

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF – Core i3

5,300,000 ₫
Máy Bộ Dell Precision T1700 - Core I3 4130 3.4Ghz / DDR3 4Gb / HDD 320Gb / Vga Intel® HD Graphics 4400 Upto 1.7Gb
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I3 4130 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.40GHz
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Intel® HD Graphics 4400 Upto 1.7Gb
Máy Bộ Dell Precision T1700 - Core I3 4130 3.4Ghz / DDR3 4Gb / HDD 320Gb / Vga Intel® HD Graphics 4400 Upto 1.7Gb
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I3 4130 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.40GHz
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Intel® HD Graphics 4400 Upto 1.7Gb
5,300,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 3

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 3

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 3

5,400,000 ₫
Dell Precision T1650 ( Chạy Core I5 3450 Up 3.60 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2500)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: IntelCore i5-3450 Up 3.60ghz, xử lý cực nhanh cựcmát
 • Ram: 4GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
 • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
 • VGAIntel® HD Graphics 2500.
 • Máy có 4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
Dell Precision T1650 ( Chạy Core I5 3450 Up 3.60 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2500)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: IntelCore i5-3450 Up 3.60ghz, xử lý cực nhanh cựcmát
 • Ram: 4GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
 • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
 • VGAIntel® HD Graphics 2500.
 • Máy có 4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
5,400,000 ₫

Máy Bộ DEll PRICISION T1500

Máy Bộ DEll PRICISION T1500

Máy Bộ DEll PRICISION T1500

5,600,000 ₫
CORE I5 CPU : 750 2.6 Ghz - 8M / DDRAM : 4 G / HDD : 250 GB /GIGABYTE 430 / 2GB - 128BIT
Bo mạch : Dell, chipset Intel H57
Bộ xử lý : Intel Core i5 750 /2.6 Ghz / 8M 
Bộ nhớ : 4
Đĩa cứng : 250
Đồ họa : GIGABYTE 430 / Up 2GB - 128BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
   
CORE I5 CPU : 750 2.6 Ghz - 8M / DDRAM : 4 G / HDD : 250 GB /GIGABYTE 430 / 2GB - 128BIT
Bo mạch : Dell, chipset Intel H57
Bộ xử lý : Intel Core i5 750 /2.6 Ghz / 8M 
Bộ nhớ : 4
Đĩa cứng : 250
Đồ họa : GIGABYTE 430 / Up 2GB - 128BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
   
5,600,000 ₫

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 1

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 1

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 1

5,700,000 ₫
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I3 4130 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.40GHz
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Intel® HD Graphics 4400 Upto 1.7Gb
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I3 4130 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.40GHz
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Intel® HD Graphics 4400 Upto 1.7Gb
5,700,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 2

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 2

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 2

6,300,000 ₫
XEON QUADCORE E5620 2.4Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320GB / VGA RỜI : QUADPRO FERMI 600 UP 3GB - 128 BIT
Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
Bộ xử lý : Chạy XEON Quadcore E5620 2.4Ghz / 12M / 1333
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
Đĩa cứng : 320Gb
 Đĩa quang : DVD-RW
Đồ họa : QUADRO FERMI 600 UP 3.0GB - 128 BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
XEON QUADCORE E5620 2.4Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320GB / VGA RỜI : QUADPRO FERMI 600 UP 3GB - 128 BIT
Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
Bộ xử lý : Chạy XEON Quadcore E5620 2.4Ghz / 12M / 1333
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
Đĩa cứng : 320Gb
 Đĩa quang : DVD-RW
Đồ họa : QUADRO FERMI 600 UP 3.0GB - 128 BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
6,300,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Đồ Họa 1

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Đồ Họa 1

Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Đồ Họa 1

6,350,000 ₫
Dell Precision T1650 ( Chạy Xeon E3 1225 Up 3.60 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga Quadro Fx600)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: IntelCore E3-1225  3.10ghz,xử lý cực nhanh cựcmát
 • Ram: 8GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
 • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
 • VGA Quadro Fx600 1Gb - 128Bit
 • Máy có 4 USB 2.0 + 4 USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
Dell Precision T1650 ( Chạy Xeon E3 1225 Up 3.60 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga Quadro Fx600)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: IntelCore E3-1225  3.10ghz,xử lý cực nhanh cựcmát
 • Ram: 8GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
 • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
 • VGA Quadro Fx600 1Gb - 128Bit
 • Máy có 4 USB 2.0 + 4 USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
6,350,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T1700 – I5 Thế hệ 4

Máy Bộ Dell Precision T1700 – I5 Thế hệ 4

Máy Bộ Dell Precision T1700 – I5 Thế hệ 4

6,600,000 ₫
Máy Bộ Dell Precision T1700 - Core I5 4460 / DDR3 4Gb / HDD 320Gb / Vga Intel® HD Graphics 4600 Upto 1.7Gb
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I5 4440 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.20GHz / 6Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Intel® HD Graphics 4600 Upto 1.7Gb
Máy Bộ Dell Precision T1700 - Core I5 4460 / DDR3 4Gb / HDD 320Gb / Vga Intel® HD Graphics 4600 Upto 1.7Gb
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I5 4440 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.20GHz / 6Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Intel® HD Graphics 4600 Upto 1.7Gb
6,600,000 ₫

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 2

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 2

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 2

6,950,000 ₫
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I5 4440 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.20GHz / 6Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Intel® HD Graphics 4600 Upto 1.7Gb
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I5 4440 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.20GHz / 6Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Intel® HD Graphics 4600 Upto 1.7Gb
6,950,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 3

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 3

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 3

7,200,000 ₫
XEON QUADCORE E5620 2.4Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : QUADPRO Fermi 2000 DDR5
Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
Bộ xử lý : Chạy XEON Quadcore E5620 2.4Ghz / 12M / 1333
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
Đĩa cứng : HDD 320Gb
 Đĩa quang : DVD-RW
Đồ họa : Fermi 2000 DDR5 1GB - 128Bit
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
XEON QUADCORE E5620 2.4Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : QUADPRO Fermi 2000 DDR5
Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
Bộ xử lý : Chạy XEON Quadcore E5620 2.4Ghz / 12M / 1333
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
Đĩa cứng : HDD 320Gb
 Đĩa quang : DVD-RW
Đồ họa : Fermi 2000 DDR5 1GB - 128Bit
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
7,200,000 ₫

Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 4

Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 4

Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 4

7,500,000 ₫
Dell Precision T1650 ( Chạy Core I7 3770 Up 3.90 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 4000)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: IntelCore i7-3770 Up 3.90ghz, xử lý cực nhanh cựcmát
 • Ram: 8GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
 • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
 • VGAIntel® HD Graphics 4000.
 • Máy có4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
Dell Precision T1650 ( Chạy Core I7 3770 Up 3.90 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 4000)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: IntelCore i7-3770 Up 3.90ghz, xử lý cực nhanh cựcmát
 • Ram: 8GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
 • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
 • VGAIntel® HD Graphics 4000.
 • Máy có4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
7,500,000 ₫

Máy trạm Dell Precision T1650 – Xeon E3

Máy trạm Dell Precision T1650 – Xeon E3

Máy trạm Dell Precision T1650 – Xeon E3

7,500,000 ₫
Dell Precision T1650 ( Chạy Xeon E3 1240 3.30 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga Quadro Fx600)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: Intel Xeon E3-1240  3.30 ghz,xử lý đồ họa cục nhanh và mượt
 • Ram: 8G DDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ramlên 32G.
 • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
 • VGA Quadro Fx 600 DDR5 1Gb - 128Bit
 • Máy có4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • License WIN 7 Probản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
Dell Precision T1650 ( Chạy Xeon E3 1240 3.30 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga Quadro Fx600)
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
 • CPU: Intel Xeon E3-1240  3.30 ghz,xử lý đồ họa cục nhanh và mượt
 • Ram: 8G DDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ramlên 32G.
 • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
 • VGA Quadro Fx 600 DDR5 1Gb - 128Bit
 • Máy có4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • License WIN 7 Probản quyền theo máy.
 • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
7,500,000 ₫

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF – Xeon E3

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF – Xeon E3

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF – Xeon E3

7,900,000 ₫
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Xeon E3 1240 v3 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.40GHz / 8Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Rời Geoforce 210 (Có HDMI) 
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Xeon E3 1240 v3 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.40GHz / 8Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Rời Geoforce 210 (Có HDMI) 
7,900,000 ₫

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 3

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 3

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 3

8,300,000 ₫
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Xeon E3 1240 v3 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.40GHz / 8Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Rời Geoforce 210 (Có HDMI)
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Xeon E3 1240 v3 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.40GHz / 8Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Rời Geoforce 210 (Có HDMI)
8,300,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T1700 – I7 Thế hệ 4

Máy Bộ Dell Precision T1700 – I7 Thế hệ 4

Máy Bộ Dell Precision T1700 – I7 Thế hệ 4

8,600,000 ₫
Máy Bộ Dell Precision T1700 - Core I7 4770s 3.1Ghz / DDR3 4Gb / HDD 320Gb / Vga Intel® HD Graphics 4600 Upto 1.7Gb
 • Hãng sản xuất: Dell 
 • Main: Dell Chipset C226 sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I7 4770s 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.10GHz / 8Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Intel® HD Graphics 4600 Upto 1.7Gb
Máy Bộ Dell Precision T1700 - Core I7 4770s 3.1Ghz / DDR3 4Gb / HDD 320Gb / Vga Intel® HD Graphics 4600 Upto 1.7Gb
 • Hãng sản xuất: Dell 
 • Main: Dell Chipset C226 sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I7 4770s 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.10GHz / 8Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga Intel® HD Graphics 4600 Upto 1.7Gb
8,600,000 ₫

Máy Bộ DEll PRICISION T1600 – cấu hình 2

Máy Bộ DEll PRICISION T1600 – cấu hình 2

Máy Bộ DEll PRICISION T1600 – cấu hình 2

9,900,000 ₫
(XEON E3 1240 3.30 Ghz - 8M - 1333/ DDRAM3 : 8 GB / HDD : 320 GB / GTX 1050ti 4Gb
Bo mạch : Dell, chipset Intel C206
Bộ xử lý : Intel Xeon E3 1240 3.30 Ghz / 8M / 1333
Bộ nhớ : 8GB DDR3 bus 1333MHz
Đĩa cứng : 320GB Sata3 - 6Gb/s 7200 vòng/phút
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : GTX 1050ti 4Gb - 128Bit (Chuyên Game 3D, Render Phim 4K)
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
(XEON E3 1240 3.30 Ghz - 8M - 1333/ DDRAM3 : 8 GB / HDD : 320 GB / GTX 1050ti 4Gb
Bo mạch : Dell, chipset Intel C206
Bộ xử lý : Intel Xeon E3 1240 3.30 Ghz / 8M / 1333
Bộ nhớ : 8GB DDR3 bus 1333MHz
Đĩa cứng : 320GB Sata3 - 6Gb/s 7200 vòng/phút
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : GTX 1050ti 4Gb - 128Bit (Chuyên Game 3D, Render Phim 4K)
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
9,900,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 5

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 5

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 5

9,900,000 ₫
XEON SIX CORE X5650 2.66Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : GTX960 DDR5 2GB - 128 BIT
Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
Bộ xử lý : Chạy XEON Six core X5650 2.66Ghz / 12M / 1333
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
Đĩa cứng : 320Gb
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : NVIDIA GTX960 DDR5 2GB 128BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
XEON SIX CORE X5650 2.66Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : GTX960 DDR5 2GB - 128 BIT
Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
Bộ xử lý : Chạy XEON Six core X5650 2.66Ghz / 12M / 1333
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
Đĩa cứng : 320Gb
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : NVIDIA GTX960 DDR5 2GB 128BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
9,900,000 ₫

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 4

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 4

Dell Precision T1700 - Case Lớn - Cấu Hình 4

10,900,000 ₫
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I5 4440 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.20GHz / 6Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga GTX 1050Ti 4Gb - 128Bit DDR5
 • Hãng sản xuất: Dell
 • Main: Dell Chipset C226 Sk 1150
 • Số lượng CPU: 1
 • Loại CPU: Core I5 4440 
 • Tốc độ CPU (Ghz): 3.20GHz / 6Mb
 • Dung lượng Ram (Gb): 4
 • Dung lượng ổ cứng: 320Gb
 • Vga GTX 1050Ti 4Gb - 128Bit DDR5
10,900,000 ₫

DELL PRECISION T5500 – cấu hình 1

DELL PRECISION T5500 – cấu hình 1

DELL PRECISION T5500 – cấu hình 1

10,900,000 ₫
Chạy 1 Xeon Sixcore X5650 2.66GHZ - 12MB / RAM 24GB / HDD: 500Gb / VGA QUADPRO Fermi 2000
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
Bộ xử lý : Chạy 1 Xeon Sixcore X5650: 2.66 Ghz/12MB.
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 24G ECC
Đĩa cứng : 500Gb 7200v
 Đĩa quang : DVD 
Đồ họa : QUADPRO Fermi 2000
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
Chạy 1 Xeon Sixcore X5650 2.66GHZ - 12MB / RAM 24GB / HDD: 500Gb / VGA QUADPRO Fermi 2000
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
Bộ xử lý : Chạy 1 Xeon Sixcore X5650: 2.66 Ghz/12MB.
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 24G ECC
Đĩa cứng : 500Gb 7200v
 Đĩa quang : DVD 
Đồ họa : QUADPRO Fermi 2000
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
10,900,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 6

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 6

Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 6

10,950,000 ₫
XEON SIX CORE W3690 3.46Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : QUADPRO Fermi 4000 DDR5 2GB - 256 BIT
 • Bo mạch : Dell, chipsetINTEL X58
 • Bộ xử lý : Chạy XEON Six core W3690 3.46Ghz / 12M / 1333
 • Bộ nhớ :DDRAM 3 : 12GB ECC
 • Đĩa cứng : 320Gb
 • Đĩa quang :DVD
 • Đồ họa :QUADRO Fermi 4000 DDR5 2GB 256 BIT
 • Màn hình : Chưa bao gồm
 • Âm thanh :2.1Hight Definition
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
XEON SIX CORE W3690 3.46Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : QUADPRO Fermi 4000 DDR5 2GB - 256 BIT
 • Bo mạch : Dell, chipsetINTEL X58
 • Bộ xử lý : Chạy XEON Six core W3690 3.46Ghz / 12M / 1333
 • Bộ nhớ :DDRAM 3 : 12GB ECC
 • Đĩa cứng : 320Gb
 • Đĩa quang :DVD
 • Đồ họa :QUADRO Fermi 4000 DDR5 2GB 256 BIT
 • Màn hình : Chưa bao gồm
 • Âm thanh :2.1Hight Definition
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
10,950,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T3600

Máy Bộ Dell Precision T3600

Máy Bộ Dell Precision T3600

12,300,000 ₫
Chạy Xeon E5_1620/3.8Ghz/10M/1333, 16GB ECC REG,Quadro 2000/1GB/128bit
Bo mạch : Dell C600
Bộ xử lý

: XEON E5_1620 3.8GHz/10M/1333,1600

Bộ nhớ : DDRAM 3 : 16GB ECC REG
Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới) 
 Đĩa quang : DVD-RW 
Đồ họa : Quadro 2000 1GB 128Bit
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 9 USB,4USB 3.0 ,DVI
Chạy Xeon E5_1620/3.8Ghz/10M/1333, 16GB ECC REG,Quadro 2000/1GB/128bit
Bo mạch : Dell C600
Bộ xử lý

: XEON E5_1620 3.8GHz/10M/1333,1600

Bộ nhớ : DDRAM 3 : 16GB ECC REG
Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới) 
 Đĩa quang : DVD-RW 
Đồ họa : Quadro 2000 1GB 128Bit
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 9 USB,4USB 3.0 ,DVI
12,300,000 ₫

Máy Bộ DELL PRECISION T5500 – cấu hình 2

Máy Bộ DELL PRECISION T5500 – cấu hình 2

Máy Bộ DELL PRECISION T5500 – cấu hình 2

12,800,000 ₫
Chạy 2 Xeon E5620 2.40GHZ / RAM 24GB / VGA QUADPRO Fermi 2000
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
Bộ xử lý : Chạy 2 XEON E5620: 2.40 Ghz/12MB Song Song.
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 24G ECC
Đĩa cứng : Chưa có 
 Đĩa quang : DVD 
Đồ họa : QUADPRO Fermi 2000
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
Chạy 2 Xeon E5620 2.40GHZ / RAM 24GB / VGA QUADPRO Fermi 2000
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
Bộ xử lý : Chạy 2 XEON E5620: 2.40 Ghz/12MB Song Song.
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 24G ECC
Đĩa cứng : Chưa có 
 Đĩa quang : DVD 
Đồ họa : QUADPRO Fermi 2000
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
12,800,000 ₫

Máy Bộ DELL PRECISION T5500 – Cấu Hình Chuyên Render Phim 4K

Máy Bộ DELL PRECISION T5500 – Cấu Hình Chuyên Render Phim 4K

Máy Bộ DELL PRECISION T5500 – Cấu Hình Chuyên Render Phim 4K

14,600,000 ₫
 • Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520 
 • Bộ xử lý : Chạy 2 XEON E5620: 2.40 Ghz/12MB
 • Song Song. Bộ nhớ : DDRAM 3 : 24G ECC 
 • Đĩa cứng : Chưa có   
 • Đĩa quang : DVD  
 • Đồ họa : HP GTX 960 DDR5 2Gb - 128Bit (Cuda 1024 lõi, chuyên render, dựng phim 4K)
 • Màn hình : Chưa bao gồm 
 • Âm thanh : 2.1 Hight Definition 
 • Mạng : 10/100/1000 Intel 
 • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520 
 • Bộ xử lý : Chạy 2 XEON E5620: 2.40 Ghz/12MB
 • Song Song. Bộ nhớ : DDRAM 3 : 24G ECC 
 • Đĩa cứng : Chưa có   
 • Đĩa quang : DVD  
 • Đồ họa : HP GTX 960 DDR5 2Gb - 128Bit (Cuda 1024 lõi, chuyên render, dựng phim 4K)
 • Màn hình : Chưa bao gồm 
 • Âm thanh : 2.1 Hight Definition 
 • Mạng : 10/100/1000 Intel 
 • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
14,600,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T5500 – cấu hình 3

Máy Bộ Dell Precision T5500 – cấu hình 3

Máy Bộ Dell Precision T5500 – cấu hình 3

14,600,000 ₫
Chạy 2 xeon six core X5650 2.66Ghz - 12M - 6.4Gt/s / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI Fx 4800 1.5GB - 384BIT
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
Bộ xử lý : Chạy 2 xeon Six Core X5650: 2.66 Ghz/12MB/1366 FBS /6.4 GT/s Song Song.
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 32G ECC
Đĩa cứng (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : QUADPRO Fx4800 1.5GB - 384BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
Chạy 2 xeon six core X5650 2.66Ghz - 12M - 6.4Gt/s / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI Fx 4800 1.5GB - 384BIT
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
Bộ xử lý : Chạy 2 xeon Six Core X5650: 2.66 Ghz/12MB/1366 FBS /6.4 GT/s Song Song.
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 32G ECC
Đĩa cứng (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : QUADPRO Fx4800 1.5GB - 384BIT
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
14,600,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 1

Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 1

Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 1

14,700,000 ₫
2 XEON Quad Core 5620 2.40Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / SSD 120GB / CARD RỜI QUADRO Fx4800
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel 5520
 • Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon Quad Core E5620  2.40Ghz / 12M song song.
 • Bộ nhớ : 24GB DDR3
 • Đĩa cứng : SSD 120Gb
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Đồ họa : Quadpro FX4800
 • Màn hình : Chưa bao gồm
 • Âm thanh :2.1Hight Definition
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • Giao tiếp ổ cứng :SATA -SCSI
2 XEON Quad Core 5620 2.40Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / SSD 120GB / CARD RỜI QUADRO Fx4800
 • Bo mạch : Dell, chipsetIntel 5520
 • Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon Quad Core E5620  2.40Ghz / 12M song song.
 • Bộ nhớ : 24GB DDR3
 • Đĩa cứng : SSD 120Gb
 • Đĩa quang :DVD RW
 • Đồ họa : Quadpro FX4800
 • Màn hình : Chưa bao gồm
 • Âm thanh :2.1Hight Definition
 • Mạng :10/100/1000Intel
 • Giao tiếp ổ cứng :SATA -SCSI
14,700,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 3

Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 3

Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 3

16,900,000 ₫
Dell Precision T7500 - cấu hình 3/ BH 12 tháng (2 XEON Six Core 5650 2.6Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI QUADRO Fermi 4000 2GB-256BIT-DDR5)
Bo mạch : Dell, chipset Intel 5520
Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon six core E5650 2.60 Ghz / 12M / 6.4GT/s song song.
Bộ nhớ : 24GB DDR3
Đĩa cứng : Chua có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : Quadpro Fermi4000 (2GB - 256 BIT-DDR5)
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp ổ cứng : SATA - SCSI
Bảo hành. VAT : 12 tháng - 1 đổi 1.(Giá chưa bao gồm VAT 10 %)
Hệ điều hành : Windows OEM bản quyền theo máy.
Dell Precision T7500 - cấu hình 3/ BH 12 tháng (2 XEON Six Core 5650 2.6Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI QUADRO Fermi 4000 2GB-256BIT-DDR5)
Bo mạch : Dell, chipset Intel 5520
Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon six core E5650 2.60 Ghz / 12M / 6.4GT/s song song.
Bộ nhớ : 24GB DDR3
Đĩa cứng : Chua có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : Quadpro Fermi4000 (2GB - 256 BIT-DDR5)
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp ổ cứng : SATA - SCSI
Bảo hành. VAT : 12 tháng - 1 đổi 1.(Giá chưa bao gồm VAT 10 %)
Hệ điều hành : Windows OEM bản quyền theo máy.
16,900,000 ₫

DELL PRECISION T5500 – cấu hình 4

DELL PRECISION T5500 – cấu hình 4

DELL PRECISION T5500 – cấu hình 4

17,800,000 ₫
Chạy 2 Xeon Sixcore X5670 2.93GHZ - 12MB / RAM 32GB / VGA QUADPRO Fermi 4000
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
Bộ xử lý : Chạy 2 Xeon Sixcore X5670: 2.93 Ghz/12MB Song Song.
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 32G ECC
Đĩa cứng : Chưa có
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : QUADPRO Fermi 4000 2GB 256Bit DDR5
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
Chạy 2 Xeon Sixcore X5670 2.93GHZ - 12MB / RAM 32GB / VGA QUADPRO Fermi 4000
Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
Bộ xử lý : Chạy 2 Xeon Sixcore X5670: 2.93 Ghz/12MB Song Song.
Bộ nhớ : DDRAM 3 : 32G ECC
Đĩa cứng : Chưa có
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : QUADPRO Fermi 4000 2GB 256Bit DDR5
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
17,800,000 ₫

Máy trạm Dell Precision T5600 - 2 Xeon E5 - CH1

Máy trạm Dell Precision T5600 - 2 Xeon E5 - CH1

Máy trạm Dell Precision T5600 - 2 Xeon E5 - CH1

18,800,000 ₫
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2630 (12core - 24 threads)
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 16
 • VGA rời: Quadro Fx600
 • SSD: 128Gb
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2630 (12core - 24 threads)
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 16
 • VGA rời: Quadro Fx600
 • SSD: 128Gb
18,800,000 ₫

Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 2

Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 2

Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 2

20,800,000 ₫
2 XEON Six Core 5670 2.93Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / SSD 256GB / CARD RỜI QUADRO Fermi 5000
Bo mạch : Dell, chipset Intel 5520
Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon six core E5670 2.93 Ghz / 12M / 6.4GT/s song song.
Bộ nhớ : 24GB DDR3
Đĩa cứng : SSD 256Gb
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : Quadpro Fermi 5000
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp ổ cứng : SATA - SCSI
2 XEON Six Core 5670 2.93Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / SSD 256GB / CARD RỜI QUADRO Fermi 5000
Bo mạch : Dell, chipset Intel 5520
Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon six core E5670 2.93 Ghz / 12M / 6.4GT/s song song.
Bộ nhớ : 24GB DDR3
Đĩa cứng : SSD 256Gb
 Đĩa quang : DVD
Đồ họa : Quadpro Fermi 5000
Màn hình : Chưa bao gồm
Âm thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100/1000 Intel
Giao tiếp ổ cứng : SATA - SCSI
20,800,000 ₫

Máy trạm Dell Precision T5610 - 2 Xeon E5

Máy trạm Dell Precision T5610 - 2 Xeon E5

Máy trạm Dell Precision T5610 - 2 Xeon E5

26,900,000 ₫
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2620 v2 
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.6GHz max 
 • Dung lượng Ram: 32Gb ECC
 • VGA rời: GTX 960 2Gb - 128Bit DDR5 Chuyên Render phim 4K
 • SSD: 180Gb
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2620 v2 
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.6GHz max 
 • Dung lượng Ram: 32Gb ECC
 • VGA rời: GTX 960 2Gb - 128Bit DDR5 Chuyên Render phim 4K
 • SSD: 180Gb
26,900,000 ₫

Máy Bộ Dell XPS 8900 – Core i7 thế hệ 6

Máy Bộ Dell XPS 8900 – Core i7 thế hệ 6

Máy Bộ Dell XPS 8900 – Core i7 thế hệ 6

28,900,000 ₫
 • Model: Dell XPS 8900 (70071321)
 • Bộ xử lý: Intel Core i7-6700k (4.0 GHz, 8M Cache)
 • Bộ nhớ ram: Ram 32GB DDRAM4
 • Dung lượng HDD: 2TB HDD + SSD 256Gb
 • Ổ Quang: DVDRW
 • Card đồ họa: 2GB GTX960
 • Model: Dell XPS 8900 (70071321)
 • Bộ xử lý: Intel Core i7-6700k (4.0 GHz, 8M Cache)
 • Bộ nhớ ram: Ram 32GB DDRAM4
 • Dung lượng HDD: 2TB HDD + SSD 256Gb
 • Ổ Quang: DVDRW
 • Card đồ họa: 2GB GTX960
28,900,000 ₫

Máy trạm Dell Precision T5600 - 2 Xeon E5 - CH2

Máy trạm Dell Precision T5600 - 2 Xeon E5 - CH2

Máy trạm Dell Precision T5600 - 2 Xeon E5 - CH2

29,500,000 ₫
Dell Precision T5600 Chạy 2 Xeon E5-2660 2.2GHz 16core - 32 threads / Ram3 ECC 32GB / VGA Quadro Fermi 5000 / SSD 256Gb
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads)
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
 • SSD: 256Gb
Dell Precision T5600 Chạy 2 Xeon E5-2660 2.2GHz 16core - 32 threads / Ram3 ECC 32GB / VGA Quadro Fermi 5000 / SSD 256Gb
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads)
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
 • SSD: 256Gb
29,500,000 ₫

Máy Bộ DELL Precision T7600 - CH1

Máy Bộ DELL Precision T7600 - CH1

Máy Bộ DELL Precision T7600 - CH1

30,500,000 ₫
T7600 Chạy 2 Xeon E5-2660 / Ram3 ECC 32GB / SSD 128Gb + 1TB / Quadro Fermi 5000
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads )
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
 • 1SSD 120GB + 1HDD 1TB
T7600 Chạy 2 Xeon E5-2660 / Ram3 ECC 32GB / SSD 128Gb + 1TB / Quadro Fermi 5000
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads )
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
 • 1SSD 120GB + 1HDD 1TB
30,500,000 ₫

Máy Bộ Dell Workstation T7610

Máy Bộ Dell Workstation T7610

Máy Bộ Dell Workstation T7610

30,500,000 ₫
Dell Precision T7610 Chạy 2 Xeon E5-2660 2.2GHz 16core - 32 threads / Ram3 ECC 32GB / VGA Quadro Fermi 5000
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads )
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
Dell Precision T7610 Chạy 2 Xeon E5-2660 2.2GHz 16core - 32 threads / Ram3 ECC 32GB / VGA Quadro Fermi 5000
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads )
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
30,500,000 ₫

Máy trạm Dell Precision T5600 - 2 Xeon E5 - CH3

Máy trạm Dell Precision T5600 - 2 Xeon E5 - CH3

Máy trạm Dell Precision T5600 - 2 Xeon E5 - CH3

31,900,000 ₫
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2680 (16core - 32 threads)
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.7GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
 • SSD: 256Gb
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2680 (16core - 32 threads)
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.7GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
 • SSD: 256Gb
31,900,000 ₫

Máy Bộ DELL Precision T7600 - CH2

Máy Bộ DELL Precision T7600 - CH2

Máy Bộ DELL Precision T7600 - CH2

32,900,000 ₫
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2680 (16core - 32 threads )
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.7GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
 • 1SSD 120GB + 1HDD 1TB
 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2680 (16core - 32 threads )
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.7GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
 • 1SSD 120GB + 1HDD 1TB
32,900,000 ₫

Máy Bộ Dell Workstation T7610 - CH 2

Máy Bộ Dell Workstation T7610 - CH 2

Máy Bộ Dell Workstation T7610 - CH 2

32,900,000 ₫

Dell Precision T7610 Chạy 2 Xeon E5-2680 2.7GHz 16core - 32 threads / Ram3 ECC 32GB / VGA Quadro Fermi 5000

 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2680 (16core - 32 threads )
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.7GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit

Dell Precision T7610 Chạy 2 Xeon E5-2680 2.7GHz 16core - 32 threads / Ram3 ECC 32GB / VGA Quadro Fermi 5000

 • Hãng sản xuất:Dell
 • Dòng:Intel SK 2011
 • Số lượng CPU: 2
 • Loại CPU:Intel Xeon E5-2680 (16core - 32 threads )
 • Tốc độ CPU (Ghz):2.7GHz - 20MB
 • Dung lượng Ram (Gb): 32
 • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
32,900,000 ₫
Khuyến mãi tháng 4 laptop HOT màn hình chơi game máy trạm giá rẻ linh kiện máy bàn mua máy tính bộ máy tính Dell