CPU CORE 2 DUO

CPU CORE 2 DUO

CPU CORE 2 DUO

25,000 ₫
E4300 1.8G/2M/800
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :1.80GHz
 Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
E4300 1.8G/2M/800
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :1.80GHz
 Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
25,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E4400

CPU CORE 2 DUO E4400

CPU CORE 2 DUO E4400

50,000 ₫
E4400 2.0 Gb/2M/800
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.00GHz
 Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
E4400 2.0 Gb/2M/800
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.00GHz
 Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
50,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E6400

CPU CORE 2 DUO E6400

CPU CORE 2 DUO E6400

55,000 ₫
E6400 2.13G/2M/1066
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.13GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:0.85V – 1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
E6400 2.13G/2M/1066
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.13GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:0.85V – 1.5V
 Max Temperature (°C) :61.4
55,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E6600

CPU CORE 2 DUO E6600

CPU CORE 2 DUO E6600

60,000 ₫
E6600 2.4G/4M/1066
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :60.1
E6600 2.4G/4M/1066
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :60.1
60,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E6550

CPU CORE 2 DUO E6550

CPU CORE 2 DUO E6550

75,000 ₫
Socket 775 - Technology: 65nm - Tốc độ CPU :2.33GHz - Bus Speed:1.333 Gb/s
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.33GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :72
Socket 775 - Technology: 65nm - Tốc độ CPU :2.33GHz - Bus Speed:1.333 Gb/s
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.33GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :72
75,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E6750

CPU CORE 2 DUO E6750

CPU CORE 2 DUO E6750

80,000 ₫
2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :72
2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Conroe-L
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.5V
 Max Temperature (°C) :72
80,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E7400

CPU CORE 2 DUO E7400

CPU CORE 2 DUO E7400

110,000 ₫
2.80GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.80GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.3625V
 Max Temperature (°C) :74.9
2.80GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.80GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.3625V
 Max Temperature (°C) :74.9
110,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E7500

CPU CORE 2 DUO E7500

CPU CORE 2 DUO E7500

125,000 ₫
2.93GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.93GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.3625V
 Max Temperature (°C) :74.9
2.93GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.93GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

 V Core (Core Voltage)

:1.3625V
 Max Temperature (°C) :74.9
125,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E8300

CPU CORE 2 DUO E8300

CPU CORE 2 DUO E8300

145,000 ₫
 • Series:Intel Core 2 Duo 
 • Socket type:Socket 775 (Socket T / LGA775) 
 • Manufacturing Technology:65nm 
 • Codename:Intel Wolfdale CPU Speed (Tốc độ CPU):2.83GHz 
 • Bus Speed / HyperTransport:1.333 Gb/s 
 • Công suất tiêu thụ tối đa:95 W 
 • V Core (Core Voltage):1.3625V 
 • Max Temperature (°C):72.4
 • Series:Intel Core 2 Duo 
 • Socket type:Socket 775 (Socket T / LGA775) 
 • Manufacturing Technology:65nm 
 • Codename:Intel Wolfdale CPU Speed (Tốc độ CPU):2.83GHz 
 • Bus Speed / HyperTransport:1.333 Gb/s 
 • Công suất tiêu thụ tối đa:95 W 
 • V Core (Core Voltage):1.3625V 
 • Max Temperature (°C):72.4
145,000 ₫

CPU CORE 2 DUO 8400

CPU CORE 2 DUO 8400

CPU CORE 2 DUO 8400

220,000 ₫
E8400 3.0G/6M/1333. Nếu bạn muốn coi thêm sản phẩm laptop cũ, hãy click đường link
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type:Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology:65nm
 Codename:Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU):3.00GHz
 Bus Speed / HyperTransport:1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa:95 W
 V Core (Core Voltage):1.3625V
 Max Temperature (°C):72.4
E8400 3.0G/6M/1333. Nếu bạn muốn coi thêm sản phẩm laptop cũ, hãy click đường link
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type:Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology:65nm
 Codename:Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU):3.00GHz
 Bus Speed / HyperTransport:1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa:95 W
 V Core (Core Voltage):1.3625V
 Max Temperature (°C):72.4
220,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E8500

CPU CORE 2 DUO E8500

CPU CORE 2 DUO E8500

240,000 ₫
3.13G/6M/1333
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.16GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625V
 Max Temperature (°C) :72.4
3.13G/6M/1333
 Series
:Intel Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Wolfdale
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.16GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625V
 Max Temperature (°C) :72.4
240,000 ₫

CPU CORE 2 DUO E8600

CPU CORE 2 DUO E8600

CPU CORE 2 DUO E8600

285,000 ₫
E8600 3.33G/6M/1333
 Series
Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename Intel 
 CPU Speed (Tốc độ CPU) 3.33GHz
 Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) 1.3625V
 Max Temperature (°C) :72.4
E8600 3.33G/6M/1333
 Series
Core 2 Duo
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename Intel 
 CPU Speed (Tốc độ CPU) 3.33GHz
 Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) 1.3625V
 Max Temperature (°C) :72.4
285,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q6600

CPU CORE 2 QUAD Q6600

CPU CORE 2 QUAD Q6600

390,000 ₫
Q6600 2.4G/8M/1066
 Series
:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
Q6600 2.4G/8M/1066
 Series
:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
390,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q6700

CPU CORE 2 QUAD Q6700

CPU CORE 2 QUAD Q6700

395,000 ₫
Q6600 2.66G/8M/1066
 Series
:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
Q6600 2.66G/8M/1066
 Series
:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :65nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
395,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q8200 ( 2.4G/4M/1333)

CPU CORE 2 QUAD Q8200 ( 2.4G/4M/1333)

CPU CORE 2 QUAD Q8200 ( 2.4G/4M/1333)

405,000 ₫
Q8200 2.4Gb/4M/1333

 Series

:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
Q8200 2.4Gb/4M/1333

 Series

:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Yorkfield
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.5V
 Max Temperature (°C) :71.4
405,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q8300 ( 2.5G/4M/1333)

CPU CORE 2 QUAD Q8300 ( 2.5G/4M/1333)

CPU CORE 2 QUAD Q8300 ( 2.5G/4M/1333)

410,000 ₫
Q8300 2.5G/4M/1333

 

 • Series :IntelCore 2 Quad
 • Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 • Manufacturing Technology :45nm
 • Codename :IntelYorkfield
 • CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.50GHz
 • Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 • Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 • V Core (Core Voltage) :1.5V
 • Max Temperature (°C) :71.4
Q8300 2.5G/4M/1333

 

 • Series :IntelCore 2 Quad
 • Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 • Manufacturing Technology :45nm
 • Codename :IntelYorkfield
 • CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.50GHz
 • Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 • Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 • V Core (Core Voltage) :1.5V
 • Max Temperature (°C) :71.4
410,000 ₫

Core 2 Quad Q8400

Core 2 Quad Q8400

Core 2 Quad Q8400

410,000 ₫
Q8400 2.66GHz, 4MB L2 Cache, FSB 1333MHz, Socket 775
Series Intel
Core 2 Quad
Socket type Intel
Socket 775 (Socket T / LGA775)
Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ) 45nm
CPU Speed (Tốc độ CPU) 2.66GHz
Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) 95
V Core (Core Voltage) 0.85V – 1.3625V
Max Temperature (°C) 71.4
Q8400 2.66GHz, 4MB L2 Cache, FSB 1333MHz, Socket 775
Series Intel
Core 2 Quad
Socket type Intel
Socket 775 (Socket T / LGA775)
Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ) 45nm
CPU Speed (Tốc độ CPU) 2.66GHz
Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) 95
V Core (Core Voltage) 0.85V – 1.3625V
Max Temperature (°C) 71.4
410,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q9400

CPU CORE 2 QUAD Q9400

CPU CORE 2 QUAD Q9400

490,000 ₫
Q9400 2.66G/6M/1333

 Series

:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :-
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625 V
 Max Temperature (°C) :71.4
Q9400 2.66G/6M/1333

 Series

:Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :-
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625 V
 Max Temperature (°C) :71.4
490,000 ₫

Intel Core i3-530

Intel Core i3-530

Intel Core i3-530

510,000 ₫
I3 530 2.93 GHz, 4M L3 Cache, socket 1156, 2.5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i3
 • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 733
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73

 

I3 530 2.93 GHz, 4M L3 Cache, socket 1156, 2.5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i3
 • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 733
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73

 

510,000 ₫

CPU CORE 2 QUAD Q9550

CPU CORE 2 QUAD Q9550

CPU CORE 2 QUAD Q9550

890,000 ₫
Q9550 2.8G/12M/1333. Coi thêm sản phẩm laptop cũ giá rẻ
 Series :Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Yorkfield
 Số lượng Cores :4
 Số lượng Threads :4
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 L2 Cache :12 MB
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625 V
Q9550 2.8G/12M/1333. Coi thêm sản phẩm laptop cũ giá rẻ
 Series :Intel Core 2 Quad
 Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
 Manufacturing Technology :45nm
 Codename :Intel Yorkfield
 Số lượng Cores :4
 Số lượng Threads :4
 CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
 Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
 L2 Cache :12 MB
 Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
 V Core (Core Voltage) :1.3625 V
890,000 ₫

Intel Core i5-650

Intel Core i5-650

Intel Core i5-650

940,000 ₫
I5 650 3.2 GHz, 4M L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i5
 • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.20GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73
I5 650 3.2 GHz, 4M L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i5
 • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.20GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73
940,000 ₫

Intel Core i3-2100

Intel Core i3-2100

Intel Core i3-2100

1,375,000 ₫
I3 2100 3.10 GHz, 3M L3 Cache, socket 1155, 5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i3
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 850
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 65
I3 2100 3.10 GHz, 3M L3 Cache, socket 1155, 5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i3
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 850
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 65
1,375,000 ₫

Intel Core i7-870

Intel Core i7-870

Intel Core i7-870

1,700,000 ₫
i7-870 2.93Ghz, 8MB L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DIM
 • Series: Intel - Core i7
 • Codename (Tên mã): Intel - Lynnfield
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
i7-870 2.93Ghz, 8MB L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DIM
 • Series: Intel - Core i7
 • Codename (Tên mã): Intel - Lynnfield
 • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
1,700,000 ₫

Intel Core i5-2400

Intel Core i5-2400

Intel Core i5-2400

2,280,000 ₫
I5 2400 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i5
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
I5 2400 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI
 • Series: Intel - Core i5
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
2,280,000 ₫

Intel Core i7-2600

Intel Core i7-2600

Intel Core i7-2600

3,390,000 ₫
i7-2600k 3.4GHz, 8M L3 Cache, Socket 1155, 5.0 GT/s QPI
 • Series: Intel - Core i7
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
i7-2600k 3.4GHz, 8M L3 Cache, Socket 1155, 5.0 GT/s QPI
 • Series: Intel - Core i7
 • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
 • Socket type: Intel - Socket 1155
 • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
 • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
 • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
 • Graphics Frequency (MHz): 0
 • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
3,390,000 ₫
Khuyến mãi tháng 4 laptop HOT màn hình chơi game máy trạm giá rẻ linh kiện máy bàn mua máy tính bộ máy tính Dell