Dell Precision

Showing all 36 results

 • Máy Bộ Dell Precision 390 – cấu hình 1

  390
  CORE 2 DUO CPU : E6700 2.66 Ghz - 4M - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 975X
  ♦ Bộ xử lý : Intel Core 2 Duo 2.66 Ghz / 4M / 1066 FSB
  ♦ Bộ nhớ : 4 GB
  ♦ Đĩa cứng 160GB ( lên 250 GB + thêm 150k )
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW 
  ♦ Đồ họa QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  2,100,000
  390
  CORE 2 DUO CPU : E6700 2.66 Ghz - 4M - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 975X
  ♦ Bộ xử lý : Intel Core 2 Duo 2.66 Ghz / 4M / 1066 FSB
  ♦ Bộ nhớ : 4 GB
  ♦ Đĩa cứng 160GB ( lên 250 GB + thêm 150k )
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW 
  ♦ Đồ họa QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ DELL Precision T3400 – Cấu hình 1

  t3400
  CORE 2 Duo CPU : E8400 3.0 Ghz - 6MB - 1333 FSB / DDRAM : 2G ECC / HDD : 160 GB / QUADRO FX 3450
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel X38
  ♦ Bộ xử lý

  :  E8400 3.0 Ghz / 6MB / 1333 FSB 

  : (Lên Quad Core QX6850 3.0Ghz/8M + 400k)

  ♦ Bộ nhớ : 2Gb (Lên 4Gb + 300k)
  ♦ Đĩa cứng : 160 GB (Lên 250GB +150k)
  ♦ 
  ♦ Đồ họa : QUADRO FX 3450 UP 2GB - 256 BIT 
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh
  ♦ Mạng
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
   
  2,800,000
  t3400
  CORE 2 Duo CPU : E8400 3.0 Ghz - 6MB - 1333 FSB / DDRAM : 2G ECC / HDD : 160 GB / QUADRO FX 3450
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel X38
  ♦ Bộ xử lý

  :  E8400 3.0 Ghz / 6MB / 1333 FSB 

  : (Lên Quad Core QX6850 3.0Ghz/8M + 400k)

  ♦ Bộ nhớ : 2Gb (Lên 4Gb + 300k)
  ♦ Đĩa cứng : 160 GB (Lên 250GB +150k)
  ♦ 
  ♦ Đồ họa : QUADRO FX 3450 UP 2GB - 256 BIT 
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh
  ♦ Mạng
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
   
 • Máy Bộ Dell Precision 490 – Cấu hình 1

  490
  Intel Xeon 5160: 4M Cache - 3.00 GHz - 1333 MHz FSB / RAM 8GB / HDD 250GB / VGA: Quadpro FX 3450 upto 2GB - 256BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 5000X
  ♦ Bộ xử lý : XEON X5160 3.0 Ghz / 4M / 1333 FSB
  ♦ Bộ nhớ : 8 GB ECC 
  ♦ Đĩa cứng : CHƯA CÓ (AE tham khảo bảng giá 3.5'' bên dưới) 
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW 
  ♦ Đồ họa : QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  2,900,000
  490
  Intel Xeon 5160: 4M Cache - 3.00 GHz - 1333 MHz FSB / RAM 8GB / HDD 250GB / VGA: Quadpro FX 3450 upto 2GB - 256BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 5000X
  ♦ Bộ xử lý : XEON X5160 3.0 Ghz / 4M / 1333 FSB
  ♦ Bộ nhớ : 8 GB ECC 
  ♦ Đĩa cứng : CHƯA CÓ (AE tham khảo bảng giá 3.5'' bên dưới) 
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW 
  ♦ Đồ họa : QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision 390 – cấu hình 2

  390
  CORE 2 QUAD CPU : Q6600 3.0 Ghz - 8MB - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 975X
  ♦ Bộ xử lý : Core 2 Quad Q6600 3.0 Ghz / 8M / 1066 FSB 
  ♦ Bộ nhớ : 4 GB
  ♦ Đĩa cứng : 160GB ( lên 250GB + 150k )
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW 
  ♦ Đồ họa QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  2,900,000
  390
  CORE 2 QUAD CPU : Q6600 3.0 Ghz - 8MB - 1066 FSB / DDRAM 2: 4G / HDD : 160 GB / VGA : QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 975X
  ♦ Bộ xử lý : Core 2 Quad Q6600 3.0 Ghz / 8M / 1066 FSB 
  ♦ Bộ nhớ : 4 GB
  ♦ Đĩa cứng : 160GB ( lên 250GB + 150k )
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW 
  ♦ Đồ họa QUAD PRO FX1500 UP 2GB - 256BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ DELL Precision T3400

  t3400
  CORE 2 QUAD CPU : Q8400 2.66 Ghz - 4MB - 1333 FSB / DDRAM : 4G ECC / HDD : 250 GB / Zotac 440
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel X38
  ♦ Bộ xử lý

  :  Q8400 2.66 Ghz / 4MB / 1333 FSB 

  ♦ Bộ nhớ : 4Gb 
  ♦ Đĩa cứng : 250 GB (ko lấy HDD -400k)
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : ZOTAC 440 UP 3GB - 128BIT DDR5
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  3,500,000
  t3400
  CORE 2 QUAD CPU : Q8400 2.66 Ghz - 4MB - 1333 FSB / DDRAM : 4G ECC / HDD : 250 GB / Zotac 440
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel X38
  ♦ Bộ xử lý

  :  Q8400 2.66 Ghz / 4MB / 1333 FSB 

  ♦ Bộ nhớ : 4Gb 
  ♦ Đĩa cứng : 250 GB (ko lấy HDD -400k)
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : ZOTAC 440 UP 3GB - 128BIT DDR5
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision 490 – cấu hình 2

  490
  Intel Xeon quad core 5355: 2.66 GHz / RAM 8GB / QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 5000X
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 xeon Quad Core X5355 2.66 Ghz / 8M / 1333 FSB Song Song.
  ♦ Bộ nhớ : 8GB ECC ( Lên Ram 16gb + 1 triệu )
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có(AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới )
  ♦ Đĩa quang : DVD 
  ♦ Đồ họa : QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  3,900,000
  490
  Intel Xeon quad core 5355: 2.66 GHz / RAM 8GB / QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset  INTEL 5000X
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 xeon Quad Core X5355 2.66 Ghz / 8M / 1333 FSB Song Song.
  ♦ Bộ nhớ : 8GB ECC ( Lên Ram 16gb + 1 triệu )
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có(AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới )
  ♦ Đĩa quang : DVD 
  ♦ Đồ họa : QUAD PRO FX 3450 UP 2.0GB - 256BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ DELL PRECISION T5400 – Cấu hình 1

  t5400
  Chạy 2 Xeon E5410 2.33GHZ - 12MB - 1333 song song / RAM 8GB / VGA QUADRO FX1700
  • Bo mạch : Dell, chipsetINTEL 5400
  • Bộ xử lý : Chạy 2 xeon E5410 2.33 Ghz/12MB/1333 Song Song.
  • Bộ nhớ :DDRAM 2 : 8Gb FBDIMM ( Lên Ram 16Gb + 1 triệu )
  • Đĩa cứng :Chưa có(AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa :QUADRO FX 1700 Up 2Gb - 128BIT
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  3,950,000
  t5400
  Chạy 2 Xeon E5410 2.33GHZ - 12MB - 1333 song song / RAM 8GB / VGA QUADRO FX1700
  • Bo mạch : Dell, chipsetINTEL 5400
  • Bộ xử lý : Chạy 2 xeon E5410 2.33 Ghz/12MB/1333 Song Song.
  • Bộ nhớ :DDRAM 2 : 8Gb FBDIMM ( Lên Ram 16Gb + 1 triệu )
  • Đĩa cứng :Chưa có(AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa :QUADRO FX 1700 Up 2Gb - 128BIT
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 1

  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Core I3 2100 3.10 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2000)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: Intel Core i3-2100 3.10ghz, xử lý cực nhanh cực mát
  • Ram: 4G DDR3  - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
  • HDD: 250G 7200v  sata3 6G/s
  • VGA Intel® HD Graphics 2000.
  • Máy có 4 USB 2.0 + 4 USB 3.0 , Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • License WIN 7 Pro bản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
  4,400,000
  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Core I3 2100 3.10 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2000)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: Intel Core i3-2100 3.10ghz, xử lý cực nhanh cực mát
  • Ram: 4G DDR3  - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
  • HDD: 250G 7200v  sata3 6G/s
  • VGA Intel® HD Graphics 2000.
  • Máy có 4 USB 2.0 + 4 USB 3.0 , Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • License WIN 7 Pro bản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
 • Máy Bộ Dell Precision 690

  690
  Chạy 2 xeon X5355 2.66 Ghz - 8M - 1333 FSB song song / DDRAM : 8 GB ECC / VGA : QUADRO FX4600
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5100X
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 Xeon X5355  2.66 Ghz / 8M / 1333 FSB Song Song. 
  ♦ Bộ nhớ : 8 GB ECC ( Lên Ram 16gb + 1triệu )
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW 
  ♦ Đồ họa :  QUADRO FX 4600 (768MB - 384BIT)  
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  4,500,000
  690
  Chạy 2 xeon X5355 2.66 Ghz - 8M - 1333 FSB song song / DDRAM : 8 GB ECC / VGA : QUADRO FX4600
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5100X
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 Xeon X5355  2.66 Ghz / 8M / 1333 FSB Song Song. 
  ♦ Bộ nhớ : 8 GB ECC ( Lên Ram 16gb + 1triệu )
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW 
  ♦ Đồ họa :  QUADRO FX 4600 (768MB - 384BIT)  
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 2

  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Core I3 3220 3.30 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2500)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: IntelCore i3-3220  3.30ghz,xử lý cực nhanh cựcmát
  • Ram: 4G DDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ramlên 32G.
  • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
  • VGAIntel® HD Graphics 2500.
  • Máy có 4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
  4,600,000
  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Core I3 3220 3.30 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2500)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: IntelCore i3-3220  3.30ghz,xử lý cực nhanh cựcmát
  • Ram: 4G DDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ramlên 32G.
  • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
  • VGAIntel® HD Graphics 2500.
  • Máy có 4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
 • Máy Bộ DELL PRECISION T5400 – Cấu hình 2

  t5400
  Chạy 2 Xeon E5430 2.66GHZ - 12MB - 1333 song song / RAM 8GB / VGA QUADRO FX4600
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5400
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 xeon E5430 2.66 Ghz/12MB/1333 Song Song.
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 2 : 8Gb FBDIMM ( Lên Ram 16Gb + 1 triệu )
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADRO FX 4600 768MB - 384BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  4,700,000
  t5400
  Chạy 2 Xeon E5430 2.66GHZ - 12MB - 1333 song song / RAM 8GB / VGA QUADRO FX4600
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5400
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 xeon E5430 2.66 Ghz/12MB/1333 Song Song.
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 2 : 8Gb FBDIMM ( Lên Ram 16Gb + 1 triệu )
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADRO FX 4600 768MB - 384BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T7400

  t7400
  2 XEON Quad Core X5450 3.0Ghz - 12M - 1333MHz / FBDIM Ram : 8GB / VGA: 768MB-384BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel 5400
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon E5450 3.0 Ghz/12M/1333GHz song song
  ♦ Bộ nhớ : 8GB FBDIM ( Lên Ram 16gb + 1 triệu ) 
  ♦ Đĩa cứng (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : Quad FX4600 (768MG - 384BIT)
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp ổ cứng

  : SATA - SCSI

  4,950,000
  t7400
  2 XEON Quad Core X5450 3.0Ghz - 12M - 1333MHz / FBDIM Ram : 8GB / VGA: 768MB-384BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel 5400
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon E5450 3.0 Ghz/12M/1333GHz song song
  ♦ Bộ nhớ : 8GB FBDIM ( Lên Ram 16gb + 1 triệu ) 
  ♦ Đĩa cứng (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : Quad FX4600 (768MG - 384BIT)
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp ổ cứng

  : SATA - SCSI

 • Máy Bộ DEll PRICISION T1600 – cấu hình 1

  t1600
  XEON E3 1225 3.10 Ghz - 8M - 1333/ DDRAM3 : 4 GB / HDD : 250 GB / QUADPRO FX 380 UP 3GB - 128BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel C206
  ♦ Bộ xử lý : Intel Xeon E3 1225 3.10 Ghz / 8M / 1333
  ♦ Bộ nhớ : 8GB DDR3 bus 1333MHz
  ♦ Đĩa cứng : 250GB Sata3 - 6Gb/s 7200 vòng/phút
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADPRO FX 380 / UP 3GB -  128BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  5,200,000
  t1600
  XEON E3 1225 3.10 Ghz - 8M - 1333/ DDRAM3 : 4 GB / HDD : 250 GB / QUADPRO FX 380 UP 3GB - 128BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel C206
  ♦ Bộ xử lý : Intel Xeon E3 1225 3.10 Ghz / 8M / 1333
  ♦ Bộ nhớ : 8GB DDR3 bus 1333MHz
  ♦ Đĩa cứng : 250GB Sata3 - 6Gb/s 7200 vòng/phút
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADPRO FX 380 / UP 3GB -  128BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 1

  t3500
  XEON QUADCORE CPU : W3520 hoặc Core I7 2.66Gb 8M Cache - 4.80 GT/s Intel® QPI / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD: 320GB / VGA RỜI : QUADPRO FX 570 - 1700 UP 2G
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
  ♦ Bộ xử lý : XEON W3520 hoặc Core I7 2.66 Ghz / 8M / 4.08GT/s
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
  ♦ Đĩa cứng : HDD 320GB
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW
  ♦ Đồ họa : QUADRO FX 570 - 1700 UP 2.0GB - 128 BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  5,300,000
  t3500
  XEON QUADCORE CPU : W3520 hoặc Core I7 2.66Gb 8M Cache - 4.80 GT/s Intel® QPI / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD: 320GB / VGA RỜI : QUADPRO FX 570 - 1700 UP 2G
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
  ♦ Bộ xử lý : XEON W3520 hoặc Core I7 2.66 Ghz / 8M / 4.08GT/s
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
  ♦ Đĩa cứng : HDD 320GB
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW
  ♦ Đồ họa : QUADRO FX 570 - 1700 UP 2.0GB - 128 BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 3

  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Core I5 3450 Up 3.60 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2500)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: IntelCore i5-3450 Up 3.60ghz, xử lý cực nhanh cựcmát
  • Ram: 4GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
  • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
  • VGAIntel® HD Graphics 2500.
  • Máy có 4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
  5,400,000
  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Core I5 3450 Up 3.60 Ghz / DDR3: 4Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 2500)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: IntelCore i5-3450 Up 3.60ghz, xử lý cực nhanh cựcmát
  • Ram: 4GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
  • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
  • VGAIntel® HD Graphics 2500.
  • Máy có 4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
 • Máy Bộ DEll PRICISION T1500

  t1500
  CORE I5 CPU : 750 2.6 Ghz - 8M / DDRAM : 4 G / HDD : 250 GB /GIGABYTE 430 / 2GB - 128BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel H57
  ♦ Bộ xử lý : Intel Core i5 750 /2.6 Ghz / 8M 
  ♦ Bộ nhớ : 4
  ♦ Đĩa cứng : 25
  ♦ 
  ♦ Đồ họa : GIGABYTE 430 / 2GB - 128BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh
  ♦ Mạng
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  5,600,000
  t1500
  CORE I5 CPU : 750 2.6 Ghz - 8M / DDRAM : 4 G / HDD : 250 GB /GIGABYTE 430 / 2GB - 128BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel H57
  ♦ Bộ xử lý : Intel Core i5 750 /2.6 Ghz / 8M 
  ♦ Bộ nhớ : 4
  ♦ Đĩa cứng : 25
  ♦ 
  ♦ Đồ họa : GIGABYTE 430 / 2GB - 128BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh
  ♦ Mạng
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 2

  t3500
  XEON QUADCORE CPU X5550 or W3550 2.67Gb 8M Cache / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA FX570
  • Bo mạch : Dell, chipsetINTEL X58
  • Bộ xử lý : XEON Quad Core X5550 2.67 Ghz / 8M
  • Bộ nhớ :DDRAM 3 : 12GB ECC
  • Đĩa cứng : 320Gb
  • Đĩa quang :DVD-RW
  • Đồ họa :QUADRO FX 570 - 1700 UP 2.0GB - 128 BIT
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  5,900,000
  t3500
  XEON QUADCORE CPU X5550 or W3550 2.67Gb 8M Cache / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA FX570
  • Bo mạch : Dell, chipsetINTEL X58
  • Bộ xử lý : XEON Quad Core X5550 2.67 Ghz / 8M
  • Bộ nhớ :DDRAM 3 : 12GB ECC
  • Đĩa cứng : 320Gb
  • Đĩa quang :DVD-RW
  • Đồ họa :QUADRO FX 570 - 1700 UP 2.0GB - 128 BIT
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ DEll PRICISION T1600 – cấu hình 2

  t1600
  (XEON E31225 3.10 Ghz - 8M - 1333/ DDRAM3 : 8 GB / HDD : 250 GB / QUADPRO FERMI 600
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel C206
  ♦ Bộ xử lý : Intel Xeon E31225 3.10 Ghz / 8M / 1333
  ♦ Bộ nhớ : 8GB DDR3 bus 1333MHz
  ♦ Đĩa cứng : 250GB Sata3 - 6Gb/s 7200 vòng/phút
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADPRO FERMI 600 (CHUYÊN RENDER ĐỒ HỌA)
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  5,950,000
  t1600
  (XEON E31225 3.10 Ghz - 8M - 1333/ DDRAM3 : 8 GB / HDD : 250 GB / QUADPRO FERMI 600
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel C206
  ♦ Bộ xử lý : Intel Xeon E31225 3.10 Ghz / 8M / 1333
  ♦ Bộ nhớ : 8GB DDR3 bus 1333MHz
  ♦ Đĩa cứng : 250GB Sata3 - 6Gb/s 7200 vòng/phút
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADPRO FERMI 600 (CHUYÊN RENDER ĐỒ HỌA)
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Đồ Họa 1

  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Xeon E3 1225 Up 3.60 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga Quadro Fx600)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: IntelCore E3-1225  3.10ghz,xử lý cực nhanh cựcmát
  • Ram: 8GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
  • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
  • VGA Quadro Fx600 1Gb - 128Bit
  • Máy có 4 USB 2.0 + 4 USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
  6,350,000
  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Xeon E3 1225 Up 3.60 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga Quadro Fx600)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: IntelCore E3-1225  3.10ghz,xử lý cực nhanh cựcmát
  • Ram: 8GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
  • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
  • VGA Quadro Fx600 1Gb - 128Bit
  • Máy có 4 USB 2.0 + 4 USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
 • Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 3

  t3500
  XEON QUADCORE E5620 2.4Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320GB / VGA RỜI : QUADPRO FERMI 600 UP 3GB - 128 BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
  ♦ Bộ xử lý : Chạy XEON Quadcore E5620 2.4Ghz / 12M / 1333
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
  ♦ Đĩa cứng : 320Gb
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW
  ♦ Đồ họa : QUADRO FERMI 600 UP 3.0GB - 128 BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  6,600,000
  t3500
  XEON QUADCORE E5620 2.4Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320GB / VGA RỜI : QUADPRO FERMI 600 UP 3GB - 128 BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
  ♦ Bộ xử lý : Chạy XEON Quadcore E5620 2.4Ghz / 12M / 1333
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
  ♦ Đĩa cứng : 320Gb
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW
  ♦ Đồ họa : QUADRO FERMI 600 UP 3.0GB - 128 BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Dell Precision T1650 – CH Chuyên Game 4

  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Core I7 3770 Up 3.90 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 4000)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: IntelCore i7-3770 Up 3.90ghz, xử lý cực nhanh cựcmát
  • Ram: 8GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
  • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
  • VGAIntel® HD Graphics 4000.
  • Máy có4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
  7,700,000
  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Core I7 3770 Up 3.90 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga HD Graphics 4000)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: IntelCore i7-3770 Up 3.90ghz, xử lý cực nhanh cựcmát
  • Ram: 8GDDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ram lên 32G.
  • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
  • VGAIntel® HD Graphics 4000.
  • Máy có4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • LicenseWIN 7 Probản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
 • Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 4

  t3500
  XEON QUADCORE E5620 2.4Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : QUADPRO Fermi 2000 DDR5
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
  ♦ Bộ xử lý : Chạy XEON Quadcore E5620 2.4Ghz / 12M / 1333
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
  ♦ Đĩa cứng : HDD 320Gb
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW
  ♦ Đồ họa : Fermi 2000 DDR5 1GB - 128Bit
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  7,800,000
  t3500
  XEON QUADCORE E5620 2.4Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : QUADPRO Fermi 2000 DDR5
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
  ♦ Bộ xử lý : Chạy XEON Quadcore E5620 2.4Ghz / 12M / 1333
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
  ♦ Đĩa cứng : HDD 320Gb
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW
  ♦ Đồ họa : Fermi 2000 DDR5 1GB - 128Bit
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T1650 – CH Chuyên Đồ Họa 2

  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Xeon E3 1240 3.30 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga Quadro Fermi 2000)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: Intel Xeon E3-1240  3.30 ghz,xử lý cực nhanh cựcmát
  • Ram: 8G DDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ramlên 32G.
  • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
  • VGA Quadro Fermi 2000 DDR5 1Gb - 128Bit
  • Máy có4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • License WIN 7 Probản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
  9,700,000
  t1650-1
  Dell Precision T1650 ( Chạy Xeon E3 1240 3.30 Ghz / DDR3: 8Gb / HDD 250Gb / Vga Quadro Fermi 2000)
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel® C216
  • CPU: Intel Xeon E3-1240  3.30 ghz,xử lý cực nhanh cựcmát
  • Ram: 8G DDR3 - hỗ trợ nâng cấp Ramlên 32G.
  • HDD: 250G 7200v sata3 6G/s
  • VGA Quadro Fermi 2000 DDR5 1Gb - 128Bit
  • Máy có4 USB 2.0 + 4USB 3.0, Display Port x2, VGA, DVD-RW,...
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • License WIN 7 Probản quyền theo máy.
  • Bảo hành : 12 Tháng 1 đổi 1
 • Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 5

  t3500
  XEON SIX CORE X5650 2.66Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : QUADPRO Fermi 4000 DDR5 2GB - 256 BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
  ♦ Bộ xử lý : Chạy XEON Six core X5650 2.66Ghz / 12M / 1333
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
  ♦ Đĩa cứng : 320Gb
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADRO Fermi 4000 DDR5 2GB 256 BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  10,900,000
  t3500
  XEON SIX CORE X5650 2.66Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : QUADPRO Fermi 4000 DDR5 2GB - 256 BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL X58
  ♦ Bộ xử lý : Chạy XEON Six core X5650 2.66Ghz / 12M / 1333
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 12GB ECC
  ♦ Đĩa cứng : 320Gb
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADRO Fermi 4000 DDR5 2GB 256 BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T3500 – cấu hình 6

  t3500
  XEON SIX CORE W3690 3.46Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : QUADPRO Fermi 4000 DDR5 2GB - 256 BIT
  • Bo mạch : Dell, chipsetINTEL X58
  • Bộ xử lý : Chạy XEON Six core W3690 3.46Ghz / 12M / 1333
  • Bộ nhớ :DDRAM 3 : 12GB ECC
  • Đĩa cứng : 320Gb
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa :QUADRO Fermi 4000 DDR5 2GB 256 BIT
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  11,900,000
  t3500
  XEON SIX CORE W3690 3.46Gb 12M Cache - 1333 / DDRAM 3 : 12Gb ECC / HDD 320Gb / VGA RỜI : QUADPRO Fermi 4000 DDR5 2GB - 256 BIT
  • Bo mạch : Dell, chipsetINTEL X58
  • Bộ xử lý : Chạy XEON Six core W3690 3.46Ghz / 12M / 1333
  • Bộ nhớ :DDRAM 3 : 12GB ECC
  • Đĩa cứng : 320Gb
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa :QUADRO Fermi 4000 DDR5 2GB 256 BIT
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • DELL PRECISION T5500 – cấu hình 1

  t5500
  Chạy 1 Xeon Sixcore X5650 2.66GHZ - 12MB / RAM 24GB / HDD: 500Gb / VGA QUADPRO Fermi 2000
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 1 Xeon Sixcore X5650: 2.66 Ghz/12MB.
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 24G ECC
  ♦ Đĩa cứng : 500Gb 7200v
  ♦ Đĩa quang : DVD 
  ♦ Đồ họa : QUADPRO Fermi 2000
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  12,300,000
  t5500
  Chạy 1 Xeon Sixcore X5650 2.66GHZ - 12MB / RAM 24GB / HDD: 500Gb / VGA QUADPRO Fermi 2000
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 1 Xeon Sixcore X5650: 2.66 Ghz/12MB.
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 24G ECC
  ♦ Đĩa cứng : 500Gb 7200v
  ♦ Đĩa quang : DVD 
  ♦ Đồ họa : QUADPRO Fermi 2000
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ DELL PRECISION T5500 – cấu hình 2

  t5500
  Chạy 2 Xeon E5620 2.40GHZ / RAM 24GB / VGA QUADPRO Fermi 2000
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 XEON E5620: 2.40 Ghz/12MB Song Song.
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 24G ECC
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có 
  ♦ Đĩa quang : DVD 
  ♦ Đồ họa : QUADPRO Fermi 2000
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  14,100,000
  t5500
  Chạy 2 Xeon E5620 2.40GHZ / RAM 24GB / VGA QUADPRO Fermi 2000
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 XEON E5620: 2.40 Ghz/12MB Song Song.
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 24G ECC
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có 
  ♦ Đĩa quang : DVD 
  ♦ Đồ họa : QUADPRO Fermi 2000
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T3600

  t3600
  Chạy Xeon E5_1620/3.8Ghz/10M/1333, 16GB ECC REG,Quadro 2000/1GB/128bit
  ♦ Bo mạch : Dell C600
  ♦ Bộ xử lý

  : XEON E5_1620 3.8GHz/10M/1333,1600

  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 16GB ECC REG
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới) 
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW 
  ♦ Đồ họa : Quadro 2000 1GB 128Bit
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 9 USB,4USB 3.0 ,DVI
  14,700,000
  t3600
  Chạy Xeon E5_1620/3.8Ghz/10M/1333, 16GB ECC REG,Quadro 2000/1GB/128bit
  ♦ Bo mạch : Dell C600
  ♦ Bộ xử lý

  : XEON E5_1620 3.8GHz/10M/1333,1600

  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 16GB ECC REG
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới) 
  ♦ Đĩa quang : DVD-RW 
  ♦ Đồ họa : Quadro 2000 1GB 128Bit
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 9 USB,4USB 3.0 ,DVI
 • Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 1

  t7500
  2 XEON Quad Core 5620 2.40Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / SSD 120GB / CARD RỜI QUADRO Fx4800
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel 5520
  • Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon Quad Core E5620  2.40Ghz / 12M song song.
  • Bộ nhớ : 24GB DDR3
  • Đĩa cứng : SSD 120Gb
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Đồ họa : Quadpro FX4800
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp ổ cứng :SATA -SCSI
  15,600,000
  t7500
  2 XEON Quad Core 5620 2.40Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / SSD 120GB / CARD RỜI QUADRO Fx4800
  • Bo mạch : Dell, chipsetIntel 5520
  • Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon Quad Core E5620  2.40Ghz / 12M song song.
  • Bộ nhớ : 24GB DDR3
  • Đĩa cứng : SSD 120Gb
  • Đĩa quang :DVD RW
  • Đồ họa : Quadpro FX4800
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp ổ cứng :SATA -SCSI
 • Máy Bộ Dell Precision T5500 – cấu hình 3

  t5500
  Chạy 2 xeon six core X5650 2.66Ghz - 12M - 6.4Gt/s / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI Fx 4800 1.5GB - 384BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 xeon Six Core X5650: 2.66 Ghz/12MB/1366 FBS /6.4 GT/s Song Song.
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 32G ECC
  ♦ Đĩa cứng (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADPRO Fx4800 1.5GB - 384BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  17,400,000
  t5500
  Chạy 2 xeon six core X5650 2.66Ghz - 12M - 6.4Gt/s / 32GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI Fx 4800 1.5GB - 384BIT
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 xeon Six Core X5650: 2.66 Ghz/12MB/1366 FBS /6.4 GT/s Song Song.
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 32G ECC
  ♦ Đĩa cứng (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADPRO Fx4800 1.5GB - 384BIT
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 3

  t7500
  Dell Precision T7500 - cấu hình 3/ BH 12 tháng (2 XEON Six Core 5649 2.53Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI QUADRO Fermi 4000 2GB-256BIT-DDR5)
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon six core E5649 2.53 Ghz / 12M / 6.4GT/s song song.
  ♦ Bộ nhớ : 24GB DDR3
  ♦ Đĩa cứng : Chua có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : Quadpro Fermi4000 (2GB - 256 BIT-DDR5)
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp ổ cứng : SATA - SCSI
  ♦ Bảo hành. VAT : 12 tháng - 1 đổi 1.(Giá chưa bao gồm VAT 10 %)
  ♦ Hệ điều hành : Windows OEM bản quyền theo máy.
  19,700,000
  t7500
  Dell Precision T7500 - cấu hình 3/ BH 12 tháng (2 XEON Six Core 5649 2.53Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / CARD RỜI QUADRO Fermi 4000 2GB-256BIT-DDR5)
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon six core E5649 2.53 Ghz / 12M / 6.4GT/s song song.
  ♦ Bộ nhớ : 24GB DDR3
  ♦ Đĩa cứng : Chua có (AE tham khảo bảng giá HDD 3.5'' bên dưới)
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : Quadpro Fermi4000 (2GB - 256 BIT-DDR5)
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp ổ cứng : SATA - SCSI
  ♦ Bảo hành. VAT : 12 tháng - 1 đổi 1.(Giá chưa bao gồm VAT 10 %)
  ♦ Hệ điều hành : Windows OEM bản quyền theo máy.
 • DELL PRECISION T5500 – cấu hình 4

  t5500
  Chạy 2 Xeon Sixcore X5670 2.93GHZ - 12MB / RAM 32GB / VGA QUADPRO Fermi 4000
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 Xeon Sixcore X5670: 2.93 Ghz/12MB Song Song.
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 32G ECC
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADPRO Fermi 4000 2GB 256Bit DDR5
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
  20,600,000
  t5500
  Chạy 2 Xeon Sixcore X5670 2.93GHZ - 12MB / RAM 32GB / VGA QUADPRO Fermi 4000
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset INTEL 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 Xeon Sixcore X5670: 2.93 Ghz/12MB Song Song.
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 3 : 32G ECC
  ♦ Đĩa cứng : Chưa có
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : QUADPRO Fermi 4000 2GB 256Bit DDR5
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 7 USB, VGA, RJ45
 • Máy Bộ Dell Precision T7500 – Cấu hình 2

  t7500
  2 XEON Six Core 5670 2.93Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / SSD 256GB / CARD RỜI QUADRO Fermi 5000
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon six core E5670 2.93 Ghz / 12M / 6.4GT/s song song.
  ♦ Bộ nhớ : 24GB DDR3
  ♦ Đĩa cứng : SSD 256Gb
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : Quadpro Fermi 5000
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp ổ cứng : SATA - SCSI
  24,300,000
  t7500
  2 XEON Six Core 5670 2.93Ghz - 12M / 24GB DDRAM3 ECC / SSD 256GB / CARD RỜI QUADRO Fermi 5000
  ♦ Bo mạch : Dell, chipset Intel 5520
  ♦ Bộ xử lý : Chạy 2 chip Xeon six core E5670 2.93 Ghz / 12M / 6.4GT/s song song.
  ♦ Bộ nhớ : 24GB DDR3
  ♦ Đĩa cứng : SSD 256Gb
  ♦ Đĩa quang : DVD
  ♦ Đồ họa : Quadpro Fermi 5000
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp ổ cứng : SATA - SCSI
 • Máy Bộ Dell Precision T5600

  t5600
  Dell Precision T5600 Chạy 2 Xeon E5-2660 2.2GHz 16core - 32 threads / Ram3 ECC 32GB / VGA Quadro Fermi 5000 / SSD 256Gb
  • Hãng sản xuất:Dell
  • Dòng:Intel SK 2011
  • Số lượng CPU: 2
  • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads)
  • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
  • Dung lượng Ram (Gb): 32
  • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
  • SSD: 256Gb
  32,950,000
  t5600
  Dell Precision T5600 Chạy 2 Xeon E5-2660 2.2GHz 16core - 32 threads / Ram3 ECC 32GB / VGA Quadro Fermi 5000 / SSD 256Gb
  • Hãng sản xuất:Dell
  • Dòng:Intel SK 2011
  • Số lượng CPU: 2
  • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads)
  • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
  • Dung lượng Ram (Gb): 32
  • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
  • SSD: 256Gb
 • Máy Bộ DELL Precison T7600

  t7600
  T7600 Chạy 2 Xeon E5-2660 / Ram3 ECC 32GB / SSD 128Gb + 1TB / Quadro Fermi 5000
  • Hãng sản xuất:Dell
  • Dòng:Intel SK 2011
  • Số lượng CPU: 2
  • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads )
  • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
  • Dung lượng Ram (Gb): 32
  • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
  • 1SSD 120GB + 1HDD 1TB
  32,950,000
  t7600
  T7600 Chạy 2 Xeon E5-2660 / Ram3 ECC 32GB / SSD 128Gb + 1TB / Quadro Fermi 5000
  • Hãng sản xuất:Dell
  • Dòng:Intel SK 2011
  • Số lượng CPU: 2
  • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads )
  • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
  • Dung lượng Ram (Gb): 32
  • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
  • 1SSD 120GB + 1HDD 1TB
 • Máy Bộ Dell Workstation T7610

  t7610
  Dell Precision T7610 Chạy 2 Xeon E5-2660 2.2GHz 16core - 32 threads / Ram3 ECC 32GB / VGA Quadro Fermi 5000
  • Hãng sản xuất:Dell
  • Dòng:Intel SK 2011
  • Số lượng CPU: 2
  • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads )
  • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
  • Dung lượng Ram (Gb): 32
  • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit
  48,000,000
  t7610
  Dell Precision T7610 Chạy 2 Xeon E5-2660 2.2GHz 16core - 32 threads / Ram3 ECC 32GB / VGA Quadro Fermi 5000
  • Hãng sản xuất:Dell
  • Dòng:Intel SK 2011
  • Số lượng CPU: 2
  • Loại CPU:Intel Xeon E5-2660 (16core - 32 threads )
  • Tốc độ CPU (Ghz):2.2GHz - 20MB
  • Dung lượng Ram (Gb): 32
  • VGA rời: Fermi 5000 DDR5 2.5gb - 320Bit