Máy Bộ Hàng Nhật Giá Rẻ

Showing all 9 results

 • Máy Bộ NEC MY30XRZE3 – Case mini

  nec
  NEC MY30XRZE3 - Case mini (Core 2 E6300 / 2Gb / HDD 80GB / VGA Onboard)
  • Bo mạch : NEC, chipset Intel 965
  • Bộ xử lý :CORE 2 DUO E6300 1.86 Ghz / 2M / 1066
  • Bộ nhớ : 2 G
  • Đĩa cứng : 80 GB ( lên 160 GB+ thêm 150k )
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa :ONBOARD : 384 MB
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : 280Watt Power Supply
  750,000
  nec
  NEC MY30XRZE3 - Case mini (Core 2 E6300 / 2Gb / HDD 80GB / VGA Onboard)
  • Bo mạch : NEC, chipset Intel 965
  • Bộ xử lý :CORE 2 DUO E6300 1.86 Ghz / 2M / 1066
  • Bộ nhớ : 2 G
  • Đĩa cứng : 80 GB ( lên 160 GB+ thêm 150k )
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa :ONBOARD : 384 MB
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : 280Watt Power Supply
 • Máy Bộ Hp Compaq 5700 – Case mini

  5700
  CORE 2 DUO E4400 2.0 Ghz / DDRAM : 2 G / HDD : 80 GB / ONBOARD 384 MB
  • Bo mạch : HP, chipset Intel 965
  • Bộ xử lý :CORE 2 DUO E4400 2.0Ghz / 2M
  • Bộ nhớ :2 G
  • Đĩa cứng : 80 GB ( lên 160 GB+ thêm 150k )
  • Đĩa quang :DVD-RW
  • Đồ họa :ONBOARD : 384 MB
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : 280Watt Power Supply
  950,000
  5700
  CORE 2 DUO E4400 2.0 Ghz / DDRAM : 2 G / HDD : 80 GB / ONBOARD 384 MB
  • Bo mạch : HP, chipset Intel 965
  • Bộ xử lý :CORE 2 DUO E4400 2.0Ghz / 2M
  • Bộ nhớ :2 G
  • Đĩa cứng : 80 GB ( lên 160 GB+ thêm 150k )
  • Đĩa quang :DVD-RW
  • Đồ họa :ONBOARD : 384 MB
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : 280Watt Power Supply
 • Máy Bộ Epson AT960 – Case mini

  epson
  Epson AT960 - Case mini (Core 2 E6300 / Ram 2GB / HDD 80GB / VGA Onboard)
  ♦ Bo mạch : EPSON, Chipset ATI 
  ♦ Bộ xử lý : E6300 (2M Cache, Core 2 Duo 3.6Ghz,1066Mhz)
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 2 : 2Gb 
  ♦ Đĩa cứng : 80Gb SATA
  ♦ Đĩa quang : DVD (đọc rất tốt)
  ♦ Đồ họa : Onboard 384Mb
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  ♦ Nguồn : 320 Watt Power Supply
  980,000
  epson
  Epson AT960 - Case mini (Core 2 E6300 / Ram 2GB / HDD 80GB / VGA Onboard)
  ♦ Bo mạch : EPSON, Chipset ATI 
  ♦ Bộ xử lý : E6300 (2M Cache, Core 2 Duo 3.6Ghz,1066Mhz)
  ♦ Bộ nhớ : DDRAM 2 : 2Gb 
  ♦ Đĩa cứng : 80Gb SATA
  ♦ Đĩa quang : DVD (đọc rất tốt)
  ♦ Đồ họa : Onboard 384Mb
  ♦ Màn hình : Chưa bao gồm
  ♦ Âm thanh : 2.1 Hight Definition
  ♦ Mạng : 10/100/1000 Intel
  ♦ Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  ♦ Nguồn : 320 Watt Power Supply
 • Máy Bộ ACER S670G – Cấu hình 1

  acer1
  ACER S670G Core 2 E8400 E8400 3.0GHz / DDR3 2GB / 160GB DVDRW
  • Bo mạch : HP, chipsetINTEL Q45
  • Bộ xử lý : Intel Core 2 E8400 3.0 Ghz / 6M /1333FSB
  • Bộ nhớ :DDRAM 3: 2 GB (Lên 4GB + 300k)
  • Đĩa cứng :HDD : 160 GB ( lên 320GB+ thêm 200k )
  • Đĩa quang :DVD-RW
  • Đồ họa :ONBOARD 1G
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : Công suất thực theo máy.
  1,700,000
  acer1
  ACER S670G Core 2 E8400 E8400 3.0GHz / DDR3 2GB / 160GB DVDRW
  • Bo mạch : HP, chipsetINTEL Q45
  • Bộ xử lý : Intel Core 2 E8400 3.0 Ghz / 6M /1333FSB
  • Bộ nhớ :DDRAM 3: 2 GB (Lên 4GB + 300k)
  • Đĩa cứng :HDD : 160 GB ( lên 320GB+ thêm 200k )
  • Đĩa quang :DVD-RW
  • Đồ họa :ONBOARD 1G
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : Công suất thực theo máy.
 • Máy Bộ ACER S670G – Cấu hình 2

  acer1
  ACER S670G Core 2 Quad Q8200 2.40GHz / DDR3 2GB / 160GB DVDRW
  • Bo mạch : HP, chipsetINTEL Q45
  • Bộ xử lý : IntelCore 2 Quad Q8200 2.4 Ghz / 4M /1333FSB
  • Bộ nhớ :DDRAM 3: 2 GB (Lên 4GB + 300k)
  • Đĩa cứng :HDD : 160 GB ( lên 320 GB+ thêm 200k )
  • Đĩa quang :DVD-RW
  • Đồ họa :ONBOARD 1G
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : Công suất thực theo máy.
  1,950,000
  acer1
  ACER S670G Core 2 Quad Q8200 2.40GHz / DDR3 2GB / 160GB DVDRW
  • Bo mạch : HP, chipsetINTEL Q45
  • Bộ xử lý : IntelCore 2 Quad Q8200 2.4 Ghz / 4M /1333FSB
  • Bộ nhớ :DDRAM 3: 2 GB (Lên 4GB + 300k)
  • Đĩa cứng :HDD : 160 GB ( lên 320 GB+ thêm 200k )
  • Đĩa quang :DVD-RW
  • Đồ họa :ONBOARD 1G
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : Công suất thực theo máy.
 • Máy Bộ Fujitsu D750/A – Cấu hình 1

  fujitsu-2
  Fujitsu D750/A - Cấu hình 1 ( Core I3 2.40Ghz / Ram3: 4GB / HDD 160Gb )
  • Bo mạch : Fujitsu, chipsetINTEL Q57
  • Bộ xử lý : Intel Core I3 520 2.40Ghz / 4M /1333FSB
  • Bộ nhớ :DDRAM 3: 4GB
  • Đĩa cứng :HDD : 160GB
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa :ONBOARD 1G
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : Công suất thực theo máy.
  2,300,000
  fujitsu-2
  Fujitsu D750/A - Cấu hình 1 ( Core I3 2.40Ghz / Ram3: 4GB / HDD 160Gb )
  • Bo mạch : Fujitsu, chipsetINTEL Q57
  • Bộ xử lý : Intel Core I3 520 2.40Ghz / 4M /1333FSB
  • Bộ nhớ :DDRAM 3: 4GB
  • Đĩa cứng :HDD : 160GB
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa :ONBOARD 1G
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : Công suất thực theo máy.
 • Máy Bộ Acer S680 – CH 1

  s680-1
  ACER S680G Core I3 550 3.20GHz 4MB / DDR3 4GB / 250GB DVDRW
  • Bo mạch : HP, chipsetINTEL Q57
  • Bộ xử lý : IntelCore I3 550 3.20Ghz / 4M /1333FSB
  • Bộ nhớ :DDRAM 3: 4 GB
  • Đĩa cứng :HDD : 250 GB
  • Đĩa quang :DVD-RW
  • Đồ họa :ONBOARD 1G
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : Công suất thực theo máy.
  2,600,000
  s680-1
  ACER S680G Core I3 550 3.20GHz 4MB / DDR3 4GB / 250GB DVDRW
  • Bo mạch : HP, chipsetINTEL Q57
  • Bộ xử lý : IntelCore I3 550 3.20Ghz / 4M /1333FSB
  • Bộ nhớ :DDRAM 3: 4 GB
  • Đĩa cứng :HDD : 250 GB
  • Đĩa quang :DVD-RW
  • Đồ họa :ONBOARD 1G
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : Công suất thực theo máy.
 • Máy Bộ Fujitsu D750/A – Cấu hình 2

  fujitsu-2
  Fujitsu D750/A - Cấu hình 2 ( Core I5 3.20Ghz / Ram3: 4GB / HDD 250Gb)
  • Bo mạch : Fujitsu, chipsetINTEL Q57
  • Bộ xử lý : Intel Core I5 650 3.20Ghz / 4M /1333FSB
  • Bộ nhớ :DDRAM 3: 4GB
  • Đĩa cứng :HDD : 250GB
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa :ONBOARD 1G
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : Công suất thực theo máy.
  2,700,000
  fujitsu-2
  Fujitsu D750/A - Cấu hình 2 ( Core I5 3.20Ghz / Ram3: 4GB / HDD 250Gb)
  • Bo mạch : Fujitsu, chipsetINTEL Q57
  • Bộ xử lý : Intel Core I5 650 3.20Ghz / 4M /1333FSB
  • Bộ nhớ :DDRAM 3: 4GB
  • Đĩa cứng :HDD : 250GB
  • Đĩa quang :DVD
  • Đồ họa :ONBOARD 1G
  • Màn hình : Chưa bao gồm
  • Âm thanh :2.1Hight Definition
  • Mạng :10/100/1000Intel
  • Giao tiếp : 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn : Công suất thực theo máy.
 • Máy Bộ Acer S680 – CH 2

  s680-1
  ACER S680G Core i5 760 2.67GHz 8MB / DDR3 4GB / 250GB DVDRW
  • Bo mạch: HP, chipsetINTEL Q57
  • Bộ xử lý: IntelCore I5 760 2.80Ghz / 8M / 1333FSB
  • Bộ nhớ: DDRAM 3: 4 GB
  • Đĩa cứng: HDD: 250 GB
  • Đĩa quang: DVD-RW
  • Đồ họa: GeoForce 210 Up 2Gb (Có HDMI - DVI - VGA)
  • Màn hình: Chưa includes
  • Âm thanh: 2.1Hight Definition
  • Mạng: 10/100 / 1000Intel
  • Giao tiếp: 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn: Công suất thực theo máy.
  3,400,000
  s680-1
  ACER S680G Core i5 760 2.67GHz 8MB / DDR3 4GB / 250GB DVDRW
  • Bo mạch: HP, chipsetINTEL Q57
  • Bộ xử lý: IntelCore I5 760 2.80Ghz / 8M / 1333FSB
  • Bộ nhớ: DDRAM 3: 4 GB
  • Đĩa cứng: HDD: 250 GB
  • Đĩa quang: DVD-RW
  • Đồ họa: GeoForce 210 Up 2Gb (Có HDMI - DVI - VGA)
  • Màn hình: Chưa includes
  • Âm thanh: 2.1Hight Definition
  • Mạng: 10/100 / 1000Intel
  • Giao tiếp: 8 USB, VGA, RJ45
  • Nguồn: Công suất thực theo máy.