Ổ Cứng 2.5 - 3.5 Inch

Showing all 14 results

 • HDD Seagate, Western, Samsung, Hitachi 80GB SATA

  80gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 80GB / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 80GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 8MB
  ♦ Interface  : Serial SATA
  120,000
  80gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 80GB / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 80GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 8MB
  ♦ Interface  : Serial SATA
 • HDD Seagate, Western, Samsung, Hitachi 160GB SATA

  hdd_160gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 160GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA, Tháo máy bộ chất lượng USA like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 160GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA
  245,000
  hdd_160gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 160GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA, Tháo máy bộ chất lượng USA like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 160GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA
 • HDD Seagate, Western, Samsung, Hitachi 250GB SATA

  250gb_wer
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 250GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 8MB / Interface : Serial SATA II / Tháo máy bộ chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : WESTERN DIGITAL
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 250GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 8MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
  375,000
  250gb_wer
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 250GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 8MB / Interface : Serial SATA II / Tháo máy bộ chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : WESTERN DIGITAL
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 250GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 8MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
 • HDD SAS 73GB 3.5IN

  sas_73gb
  73GB SAS 3.5in 15K
  Hãng sản xuất Dell 
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15000 vòng
  Dung lượng ổ 73 GB
  Interface SAS
  400,000
  sas_73gb
  73GB SAS 3.5in 15K
  Hãng sản xuất Dell 
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15000 vòng
  Dung lượng ổ 73 GB
  Interface SAS
 • HDD Seagate, Western, Samsung,Hitachi 320GB SATA

  320_wer
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 320GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 320GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
  430,000
  320_wer
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 320GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 320GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
 • HDD RAPTOR 80GB

  raptor_120gb
  80GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%

  HDD RAPTOR 80GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

  450,000
  raptor_120gb
  80GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%

  HDD RAPTOR 80GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

 • HDD RAPTOR 160GB

  raptor_160gb
  160GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%

  HDD RAPTOR 160GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

  550,000
  raptor_160gb
  160GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%

  HDD RAPTOR 160GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

 • HDD Seagate, Western, Samsung, Hitachi 500GB SATA

  hdd_500gb
  Hãng sản xuất: SEAGATE / Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 500GB / Bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 500GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
  765,000
  hdd_500gb
  Hãng sản xuất: SEAGATE / Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 500GB / Bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 500GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
 • HDD SAS 146GB 3,5IN

  sas_146gb
  146GB SAS 3.5\'\' 15K
  Model
  Hãng sản xuất HP-Compaq
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15000rpm
  Dung lượng ổ 146GB
  Interface SAS
  800,000
  sas_146gb
  146GB SAS 3.5\'\' 15K
  Model
  Hãng sản xuất HP-Compaq
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15000rpm
  Dung lượng ổ 146GB
  Interface SAS
 • HDD Seagate, Western, Samsung, Hitachi 1TB

  hdd_1gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 1000GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 1000GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA 
  950,000
  hdd_1gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 1000GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 1000GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA 
 • HDD RAPTOR 300GB

  raptor_300gb
  300GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, CÒN TEM WESTERN

  HDD RAPTOR 300GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

  1,200,000
  raptor_300gb
  300GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, CÒN TEM WESTERN

  HDD RAPTOR 300GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

 • HDD SAS 300GB 3.5IN

  sas_300gb
  Vòng quay15700rpm / Dung lượng ổ 300GB
  Model
  Hãng sản xuất SEGATE
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15700rpm
  Dung lượng ổ 300GB
  Interface SAS
  1,400,000
  sas_300gb
  Vòng quay15700rpm / Dung lượng ổ 300GB
  Model
  Hãng sản xuất SEGATE
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15700rpm
  Dung lượng ổ 300GB
  Interface SAS
 • HDD Seagate, Western, Samsung,Hitachi 2TB

  hdd_2tb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 2000GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 32MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  Thông tin cơ bản
  Hãng sản xuất SEAGATE
  Vòng quay 7200 RPM
  Dung lượng ổ 2000GB
  Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache) 32MB
  Interface Serial SATA II
  1,950,000
  hdd_2tb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 2000GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 32MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  Thông tin cơ bản
  Hãng sản xuất SEAGATE
  Vòng quay 7200 RPM
  Dung lượng ổ 2000GB
  Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache) 32MB
  Interface Serial SATA II
 • HDD SAS 600GB

  sas_600gb
  Vòng quay 15700rpm / Dung lượng ổ 600GB / Thời gian tìm kiếm dữ liệu 3.5ms
  Hãng sản xuất SEGATE
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15700rpm
  Dung lượng ổ 600GB
  Thời gian tìm kiếm dữ liệu 3.5ms
  Interface SAS
  2,100,000
  sas_600gb
  Vòng quay 15700rpm / Dung lượng ổ 600GB / Thời gian tìm kiếm dữ liệu 3.5ms
  Hãng sản xuất SEGATE
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15700rpm
  Dung lượng ổ 600GB
  Thời gian tìm kiếm dữ liệu 3.5ms
  Interface SAS