Chíp CPU

Showing all 26 results

 • CPU CORE 2 DUO

  c2_e0
  E4300 1.8G/2M/800
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :1.80GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
  25,000
  c2_e0
  E4300 1.8G/2M/800
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :1.80GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
 • CPU CORE 2 DUO E4400

  e4400
  E4400 2.0 Gb/2M/800
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
  50,000
  e4400
  E4400 2.0 Gb/2M/800
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
 • CPU CORE 2 DUO E6400

  c2_e6400
  E6400 2.13G/2M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.13GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :0.85V – 1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
  55,000
  c2_e6400
  E6400 2.13G/2M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.13GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :0.85V – 1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
 • CPU CORE 2 DUO E6600

  e6600
  E6600 2.4G/4M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :60.1
  60,000
  e6600
  E6600 2.4G/4M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :60.1
 • CPU CORE 2 DUO E6550

  c2_e6550
  Socket 775 - Technology: 65nm - Tốc độ CPU :2.33GHz - Bus Speed:1.333 Gb/s
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.33GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :72
  75,000
  c2_e6550
  Socket 775 - Technology: 65nm - Tốc độ CPU :2.33GHz - Bus Speed:1.333 Gb/s
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.33GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :72
 • CPU CORE 2 DUO E6750

  e6750
  2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :72
  80,000
  e6750
  2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :72
 • CPU CORE 2 DUO E7400

  e7400
  2.80GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.80GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :74.9
  110,000
  e7400
  2.80GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.80GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :74.9
 • CPU CORE 2 DUO E7500

  e7500
  2.93GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.93GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :74.9
  125,000
  e7500
  2.93GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.93GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :74.9
 • CPU CORE 2 DUO E8300

  e8300
  E8300 2.83G/6M/1333
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :0.85V – 1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
  145,000
  e8300
  E8300 2.83G/6M/1333
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :0.85V – 1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
 • CPU CORE 2 DUO 8400

  e8400
  E8400 3.0G/6M/1333. Nếu bạn muốn coi thêm sản phẩm laptop cũ, hãy click đường link
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
  220,000
  e8400
  E8400 3.0G/6M/1333. Nếu bạn muốn coi thêm sản phẩm laptop cũ, hãy click đường link
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
 • CPU CORE 2 DUO E8500

  e8500
  3.13G/6M/1333
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.16GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
  240,000
  e8500
  3.13G/6M/1333
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.16GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
 • CPU CORE 2 DUO E8600

  e8600
  E8600 3.33G/6M/1333
  ♦ Series
  Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename Intel 
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) 3.33GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) 1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
  285,000
  e8600
  E8600 3.33G/6M/1333
  ♦ Series
  Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename Intel 
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) 3.33GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) 1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
 • CPU CORE 2 QUAD Q6600

  q6600
  Q6600 2.4G/8M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
  490,000
  q6600
  Q6600 2.4G/8M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
 • Intel Core i3-530

  i3_530
  I3 530 2.93 GHz, 4M L3 Cache, socket 1156, 2.5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 733
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73

   

  510,000
  i3_530
  I3 530 2.93 GHz, 4M L3 Cache, socket 1156, 2.5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 733
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73

   

 • CPU CORE 2 QUAD Q6700

  q6700
  Q6600 2.66G/8M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
  515,000
  q6700
  Q6600 2.66G/8M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
 • CPU CORE 2 QUAD Q8200 ( 2.4G/4M/1333)

  q8200
  Q8200 2.4Gb/4M/1333

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
  540,000
  q8200
  Q8200 2.4Gb/4M/1333

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
 • CPU CORE 2 QUAD Q8300 ( 2.5G/4M/1333)

  q8300
  Q8300 2.5G/4M/1333

   

  • Series :IntelCore 2 Quad
  • Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology :45nm
  • Codename :IntelYorkfield
  • CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.50GHz
  • Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  • Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  • V Core (Core Voltage) :1.5V
  • Max Temperature (°C) :71.4
  560,000
  q8300
  Q8300 2.5G/4M/1333

   

  • Series :IntelCore 2 Quad
  • Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology :45nm
  • Codename :IntelYorkfield
  • CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.50GHz
  • Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  • Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  • V Core (Core Voltage) :1.5V
  • Max Temperature (°C) :71.4
 • Core 2 Quad Q8400

  q8400
  Q8400 2.66GHz, 4MB L2 Cache, FSB 1333MHz, Socket 775
  Series Intel
  Core 2 Quad
  Socket type Intel
  Socket 775 (Socket T / LGA775)
  Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ) 45nm
  CPU Speed (Tốc độ CPU) 2.66GHz
  Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
  Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) 95
  V Core (Core Voltage) 0.85V – 1.3625V
  Max Temperature (°C) 71.4
  585,000
  q8400
  Q8400 2.66GHz, 4MB L2 Cache, FSB 1333MHz, Socket 775
  Series Intel
  Core 2 Quad
  Socket type Intel
  Socket 775 (Socket T / LGA775)
  Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ) 45nm
  CPU Speed (Tốc độ CPU) 2.66GHz
  Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
  Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) 95
  V Core (Core Voltage) 0.85V – 1.3625V
  Max Temperature (°C) 71.4
 • CPU CORE 2 QUAD Q9400

  q9400
  Q9400 2.66G/6M/1333

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :-
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625 V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
  780,000
  q9400
  Q9400 2.66G/6M/1333

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :-
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625 V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
 • Intel Core i5-650

  i5_650
  I5 650 3.2 GHz, 4M L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i5
  • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.20GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73
  940,000
  i5_650
  I5 650 3.2 GHz, 4M L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i5
  • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.20GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73
 • CPU CORE 2 QUAD Q9550

  q9550
  Q9550 2.8G/12M/1333. Coi thêm sản phẩm laptop cũ giá rẻ
  ♦ Series :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ Số lượng Cores :4
  ♦ Số lượng Threads :4
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ L2 Cache :12 MB
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625 V
  1,110,000
  q9550
  Q9550 2.8G/12M/1333. Coi thêm sản phẩm laptop cũ giá rẻ
  ♦ Series :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ Số lượng Cores :4
  ♦ Số lượng Threads :4
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ L2 Cache :12 MB
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625 V
 • CPU CORE 2 QUAD Q9650

  q9650
  Q9650 3.0G/12M/1333

                                

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ Số lượng Cores :4
  ♦ Số lượng Threads :4
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ L2 Cache :12 MB
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :0.85V – 1.3625V
  1,290,000
  q9650
  Q9650 3.0G/12M/1333

                                

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ Số lượng Cores :4
  ♦ Số lượng Threads :4
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ L2 Cache :12 MB
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :0.85V – 1.3625V
 • Intel Core i3-2100

  i3_2100
  I3 2100 3.10 GHz, 3M L3 Cache, socket 1155, 5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 850
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 65
  1,375,000
  i3_2100
  I3 2100 3.10 GHz, 3M L3 Cache, socket 1155, 5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 850
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 65
 • Intel Core i7-870

  i7_870
  i7-870 2.93Ghz, 8MB L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DIM
  • Series: Intel - Core i7
  • Codename (Tên mã): Intel - Lynnfield
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
  1,700,000
  i7_870
  i7-870 2.93Ghz, 8MB L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DIM
  • Series: Intel - Core i7
  • Codename (Tên mã): Intel - Lynnfield
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
 • Intel Core i5-2400

  i3_2400
  I5 2400 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i5
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
  2,280,000
  i3_2400
  I5 2400 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i5
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
 • Intel Core i7-2600

  i7_2600
  i7-2600k 3.4GHz, 8M L3 Cache, Socket 1155, 5.0 GT/s QPI
  • Series: Intel - Core i7
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
  3,390,000
  i7_2600
  i7-2600k 3.4GHz, 8M L3 Cache, Socket 1155, 5.0 GT/s QPI
  • Series: Intel - Core i7
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95