Linh Kiện Máy Bộ

Showing all 70 results

 • CPU CORE 2 DUO

  c2_e0
  E4300 1.8G/2M/800
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :1.80GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
  25,000
  c2_e0
  E4300 1.8G/2M/800
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :1.80GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
 • CPU CORE 2 DUO E4400

  e4400
  E4400 2.0 Gb/2M/800
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
  50,000
  e4400
  E4400 2.0 Gb/2M/800
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :0.8 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
 • CPU CORE 2 DUO E6400

  c2_e6400
  E6400 2.13G/2M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.13GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :0.85V – 1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
  55,000
  c2_e6400
  E6400 2.13G/2M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.13GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :0.85V – 1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :61.4
 • CPU CORE 2 DUO E6600

  e6600
  E6600 2.4G/4M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :60.1
  60,000
  e6600
  E6600 2.4G/4M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :60.1
 • CPU CORE 2 DUO E6550

  c2_e6550
  Socket 775 - Technology: 65nm - Tốc độ CPU :2.33GHz - Bus Speed:1.333 Gb/s
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.33GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :72
  75,000
  c2_e6550
  Socket 775 - Technology: 65nm - Tốc độ CPU :2.33GHz - Bus Speed:1.333 Gb/s
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.33GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :72
 • CPU CORE 2 DUO E6750

  e6750
  2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :72
  80,000
  e6750
  2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Conroe-L
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :72
 • CPU CORE 2 DUO E7400

  e7400
  2.80GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.80GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :74.9
  110,000
  e7400
  2.80GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.80GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :74.9
 • HDD Seagate, Western, Samsung, Hitachi 80GB SATA

  80gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 80GB / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 80GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 8MB
  ♦ Interface  : Serial SATA
  120,000
  80gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 80GB / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 80GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 8MB
  ♦ Interface  : Serial SATA
 • CPU CORE 2 DUO E7500

  e7500
  2.93GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.93GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :74.9
  125,000
  e7500
  2.93GHz, 3MB L2 Cache, Socket 775, 1066MHz FSB
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.93GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :65 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :74.9
 • CPU CORE 2 DUO E8300

  e8300
  E8300 2.83G/6M/1333
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :0.85V – 1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
  145,000
  e8300
  E8300 2.83G/6M/1333
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W

  ♦ V Core (Core Voltage)

  :0.85V – 1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
 • CPU CORE 2 DUO 8400

  e8400
  E8400 3.0G/6M/1333. Nếu bạn muốn coi thêm sản phẩm laptop cũ, hãy click đường link
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
  220,000
  e8400
  E8400 3.0G/6M/1333. Nếu bạn muốn coi thêm sản phẩm laptop cũ, hãy click đường link
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
 • CPU CORE 2 DUO E8500

  e8500
  3.13G/6M/1333
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.16GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
  240,000
  e8500
  3.13G/6M/1333
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Wolfdale
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.16GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
 • HDD Seagate, Western, Samsung, Hitachi 160GB SATA

  hdd_160gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 160GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA, Tháo máy bộ chất lượng USA like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 160GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA
  245,000
  hdd_160gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 160GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA, Tháo máy bộ chất lượng USA like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 160GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA
 • CPU CORE 2 DUO E8600

  e8600
  E8600 3.33G/6M/1333
  ♦ Series
  Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename Intel 
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) 3.33GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) 1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
  285,000
  e8600
  E8600 3.33G/6M/1333
  ♦ Series
  Core 2 Duo
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename Intel 
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) 3.33GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) 1.3625V
  ♦ Max Temperature (°C) :72.4
 • Geforce 210 – 310 Card Lùn

  210_512
  512MB - DDR3
  ♦ Hãng sản xuất
  :GIGABYTE
  ♦ Chipset :NVIDIA Geforce 210
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :512MB (Chuyên nâng cấp case nằm SFF, DT- Game khủng)
  ♦ kiểu bộ nhớ :GDDR3
  ♦ Xung nhân :590
  ♦ Xung bộ nhớ :800
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :2560 x 1600 
  300,000
  210_512
  512MB - DDR3
  ♦ Hãng sản xuất
  :GIGABYTE
  ♦ Chipset :NVIDIA Geforce 210
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :512MB (Chuyên nâng cấp case nằm SFF, DT- Game khủng)
  ♦ kiểu bộ nhớ :GDDR3
  ♦ Xung nhân :590
  ♦ Xung bộ nhớ :800
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :2560 x 1600 
 • GeForce 8600GT

  8600gt
  256MB, 128-bit, GDDR3, PCI Express 16x

  Hàng Nhập Công Từ Mỹ, Nhật, Chính Hãng Nên Chất Lượng Hàng Hoá Ở Những Thị Trường Này Rất Cao, Ổn Định và Có Độ Rất Lâu, Nên Quý Khách An Tâm Sử Dụng.

  350,000
  8600gt
  256MB, 128-bit, GDDR3, PCI Express 16x

  Hàng Nhập Công Từ Mỹ, Nhật, Chính Hãng Nên Chất Lượng Hàng Hoá Ở Những Thị Trường Này Rất Cao, Ổn Định và Có Độ Rất Lâu, Nên Quý Khách An Tâm Sử Dụng.

 • HDD Seagate, Western, Samsung, Hitachi 250GB SATA

  250gb_wer
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 250GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 8MB / Interface : Serial SATA II / Tháo máy bộ chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : WESTERN DIGITAL
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 250GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 8MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
  375,000
  250gb_wer
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 250GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 8MB / Interface : Serial SATA II / Tháo máy bộ chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : WESTERN DIGITAL
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 250GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 8MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
 • HDD SAS 73GB 3.5IN

  sas_73gb
  73GB SAS 3.5in 15K
  Hãng sản xuất Dell 
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15000 vòng
  Dung lượng ổ 73 GB
  Interface SAS
  400,000
  sas_73gb
  73GB SAS 3.5in 15K
  Hãng sản xuất Dell 
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15000 vòng
  Dung lượng ổ 73 GB
  Interface SAS
 • ATI FireGL V7200

  ati_v7200
  256MB - 256BIT DDR3 / Max Resolution: 2560 x 1600

  Mã sản phẩm:ATI FireGL V7200

  400,000
  ati_v7200
  256MB - 256BIT DDR3 / Max Resolution: 2560 x 1600

  Mã sản phẩm:ATI FireGL V7200

 • HDD Seagate, Western, Samsung,Hitachi 320GB SATA

  320_wer
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 320GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 320GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
  430,000
  320_wer
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 320GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 320GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
 • HDD RAPTOR 80GB

  raptor_120gb
  80GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%

  HDD RAPTOR 80GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

  450,000
  raptor_120gb
  80GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%

  HDD RAPTOR 80GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

 • CPU CORE 2 QUAD Q6600

  q6600
  Q6600 2.4G/8M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
  490,000
  q6600
  Q6600 2.4G/8M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
 • Intel Core i3-530

  i3_530
  I3 530 2.93 GHz, 4M L3 Cache, socket 1156, 2.5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 733
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73

   

  510,000
  i3_530
  I3 530 2.93 GHz, 4M L3 Cache, socket 1156, 2.5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 733
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73

   

 • CPU CORE 2 QUAD Q6700

  q6700
  Q6600 2.66G/8M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
  515,000
  q6700
  Q6600 2.66G/8M/1066
  ♦ Series
  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :65nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.066 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
 • CPU CORE 2 QUAD Q8200 ( 2.4G/4M/1333)

  q8200
  Q8200 2.4Gb/4M/1333

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
  540,000
  q8200
  Q8200 2.4Gb/4M/1333

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.40GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.5V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
 • HDD RAPTOR 160GB

  raptor_160gb
  160GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%

  HDD RAPTOR 160GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

  550,000
  raptor_160gb
  160GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%

  HDD RAPTOR 160GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

 • ATI HD 3650

  ati_3650
  512MB - 128Bit / DDR2
  Mã sản phẩm:ATI HD 3650
  Hãng sản xuất:DELL
  550,000
  ati_3650
  512MB - 128Bit / DDR2
  Mã sản phẩm:ATI HD 3650
  Hãng sản xuất:DELL
 • QUADPRO FX 580

  fx580
  512M/128BIT UP TO 2G
  ♦ Hãng sản xuất
  :NVIDIA
  ♦ Chipset :NVIDIA GeForce 8600 GT
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :512 Mb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :128-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
  550,000
  fx580
  512M/128BIT UP TO 2G
  ♦ Hãng sản xuất
  :NVIDIA
  ♦ Chipset :NVIDIA GeForce 8600 GT
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :512 Mb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :128-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
 • QUAD PRO FX 3450

  fx3450
  Upto 2GB / 256 bit
  ♦ Hãng sản xuất
  :NVIDIA
  ♦ Chipset NVIDIA 
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :Upto 2GB
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :256-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa 2048 x 1536
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
  550,000
  fx3450
  Upto 2GB / 256 bit
  ♦ Hãng sản xuất
  :NVIDIA
  ♦ Chipset NVIDIA 
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :Upto 2GB
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :256-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa 2048 x 1536
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
 • CPU CORE 2 QUAD Q8300 ( 2.5G/4M/1333)

  q8300
  Q8300 2.5G/4M/1333

   

  • Series :IntelCore 2 Quad
  • Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology :45nm
  • Codename :IntelYorkfield
  • CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.50GHz
  • Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  • Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  • V Core (Core Voltage) :1.5V
  • Max Temperature (°C) :71.4
  560,000
  q8300
  Q8300 2.5G/4M/1333

   

  • Series :IntelCore 2 Quad
  • Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology :45nm
  • Codename :IntelYorkfield
  • CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.50GHz
  • Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  • Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  • V Core (Core Voltage) :1.5V
  • Max Temperature (°C) :71.4
 • Core 2 Quad Q8400

  q8400
  Q8400 2.66GHz, 4MB L2 Cache, FSB 1333MHz, Socket 775
  Series Intel
  Core 2 Quad
  Socket type Intel
  Socket 775 (Socket T / LGA775)
  Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ) 45nm
  CPU Speed (Tốc độ CPU) 2.66GHz
  Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
  Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) 95
  V Core (Core Voltage) 0.85V – 1.3625V
  Max Temperature (°C) 71.4
  585,000
  q8400
  Q8400 2.66GHz, 4MB L2 Cache, FSB 1333MHz, Socket 775
  Series Intel
  Core 2 Quad
  Socket type Intel
  Socket 775 (Socket T / LGA775)
  Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ) 45nm
  CPU Speed (Tốc độ CPU) 2.66GHz
  Bus Speed / HyperTransport 1.333 Gb/s
  Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) 95
  V Core (Core Voltage) 0.85V – 1.3625V
  Max Temperature (°C) 71.4
 • ZOTAC GT440 OC

  zotac_440
  1GB - 128Bit GDDR5, PCI-Express Video Card
  ♦ Hãng sản xuất
  :ZOTAC
  ♦ Chipset :ZOTAC GT440
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :OC 1GB
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :128 BIT
  ♦ Xung nhân :1620
  ♦ Xung bộ nhớ :3200
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :-
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR5
  680,000
  zotac_440
  1GB - 128Bit GDDR5, PCI-Express Video Card
  ♦ Hãng sản xuất
  :ZOTAC
  ♦ Chipset :ZOTAC GT440
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :OC 1GB
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :128 BIT
  ♦ Xung nhân :1620
  ♦ Xung bộ nhớ :3200
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :-
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR5
 • WinFast GTS 250

  gtx_250
  512MB - 256BIT
  ♦ Hãng sản xuất
  :Leadtek
  ♦ Chipset :NVIDIA Quadro FX 3700
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :512 Gb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :256-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
  750,000
  gtx_250
  512MB - 256BIT
  ♦ Hãng sản xuất
  :Leadtek
  ♦ Chipset :NVIDIA Quadro FX 3700
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :512 Gb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :256-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
 • QUAD RO FX 4500

  fx4500
  512MB/256 BIT
  ♦ Hãng sản xuất
  :PNY TECHNOLOGIES ,INC
  ♦ Chipset :NVIDIA Quadro FX 4500
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :512 Gb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :256-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :3840 x 2400
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
  750,000
  fx4500
  512MB/256 BIT
  ♦ Hãng sản xuất
  :PNY TECHNOLOGIES ,INC
  ♦ Chipset :NVIDIA Quadro FX 4500
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :512 Gb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :256-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :3840 x 2400
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
 • HDD Seagate, Western, Samsung, Hitachi 500GB SATA

  hdd_500gb
  Hãng sản xuất: SEAGATE / Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 500GB / Bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 500GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
  765,000
  hdd_500gb
  Hãng sản xuất: SEAGATE / Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 500GB / Bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 500GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA II
 • CPU CORE 2 QUAD Q9400

  q9400
  Q9400 2.66G/6M/1333

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :-
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625 V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
  780,000
  q9400
  Q9400 2.66G/6M/1333

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :-
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.66GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625 V
  ♦ Max Temperature (°C) :71.4
 • HDD SAS 146GB 3,5IN

  sas_146gb
  146GB SAS 3.5\'\' 15K
  Model
  Hãng sản xuất HP-Compaq
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15000rpm
  Dung lượng ổ 146GB
  Interface SAS
  800,000
  sas_146gb
  146GB SAS 3.5\'\' 15K
  Model
  Hãng sản xuất HP-Compaq
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15000rpm
  Dung lượng ổ 146GB
  Interface SAS
 • ZOTAC GT630 OC

  zotac_630
  1GB - 128Bit GDDR5, PCI-Express Video Card
  ♦ Hãng sản xuất
  :ZOTAC
  ♦ Chipset :ZOTAC GT630
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :OC 1GB
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :128 BIT
  ♦ Xung nhân :1620
  ♦ Xung bộ nhớ :3200
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :-
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR5
  830,000
  zotac_630
  1GB - 128Bit GDDR5, PCI-Express Video Card
  ♦ Hãng sản xuất
  :ZOTAC
  ♦ Chipset :ZOTAC GT630
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :OC 1GB
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :128 BIT
  ♦ Xung nhân :1620
  ♦ Xung bộ nhớ :3200
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :-
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR5
 • PX9800GTX

  512mb_512bit
  512MB - 512BIT
  ♦ Hãng sản xuất
  :LEADTEK
  ♦ Chipset :NVIDIA GEFOECE PX9800 GTX
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :512 Gb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :512-bit
  ♦ Xung nhân :600
  ♦ Xung bộ nhớ :2000
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
  900,000
  512mb_512bit
  512MB - 512BIT
  ♦ Hãng sản xuất
  :LEADTEK
  ♦ Chipset :NVIDIA GEFOECE PX9800 GTX
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :512 Gb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :512-bit
  ♦ Xung nhân :600
  ♦ Xung bộ nhớ :2000
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :2560 x 1600
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
 • Intel Core i5-650

  i5_650
  I5 650 3.2 GHz, 4M L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i5
  • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.20GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73
  940,000
  i5_650
  I5 650 3.2 GHz, 4M L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i5
  • Codename (Tên mã): Intel - Clarkdale
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.20GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 73
 • HDD Seagate, Western, Samsung, Hitachi 1TB

  hdd_1gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 1000GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 1000GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA 
  950,000
  hdd_1gb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 1000GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 16MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  ♦ Hãng sản xuất  : SEAGATE, WESTERN
  ♦ Vòng quay  : 7200rpm
  ♦ Dung lượng ổ  : 1000GB
  ♦ Dung lượng bộ nhớ đệm  : 16MB
  ♦ Interface  : Serial SATA 
 • Nvidia Quadro Fermi 600

  fx600
  Quadro 600, 1GB DDR3, 128 bit, PCI Express 2.0 x16
  Memory Type (Kiểu bộ nhớ) : GDDR3
  Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) : 1GB
  Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) : 128-bit
  Max Resolution (Độ phân giải tối đa) : 2560 x 1600
  Connectors (Cổng giao tiếp) • DVI
  • Display Port (Mini DP)
  Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ) • CUDA
  1,100,000
  fx600
  Quadro 600, 1GB DDR3, 128 bit, PCI Express 2.0 x16
  Memory Type (Kiểu bộ nhớ) : GDDR3
  Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) : 1GB
  Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) : 128-bit
  Max Resolution (Độ phân giải tối đa) : 2560 x 1600
  Connectors (Cổng giao tiếp) • DVI
  • Display Port (Mini DP)
  Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ) • CUDA
 • QUAD RO FX 4600

  fx4600
  768MB/384 BIT
  ♦ Hãng sản xuất
  :PNY TECHNOLOGIES ,INC
  ♦ Chipset :NVIDIA Quadro FX 4600
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :768-mb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :384-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :3840 x 2400
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
  1,100,000
  fx4600
  768MB/384 BIT
  ♦ Hãng sản xuất
  :PNY TECHNOLOGIES ,INC
  ♦ Chipset :NVIDIA Quadro FX 4600
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :768-mb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :384-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :3840 x 2400
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
 • QUADRO FX1800

  fx1800
  Quadro FX1800, 768MB GDDR3, 192 bit, PCI Express 2.0 x16
  • Hãng sản xuất : NVIDIA
  • Chipset : NVIDIA
  • Quadro FX 1800
  • Kiểu bộ nhớ : GDDR3
  • Dung lượng bộ nhớ : 768MB
  • Giao tiếp bộ nhớ : 192-bit
  • Xung bộ nhớ (MHz) : -
  • Độ phân giải tối đa : 3840 x 2400
  • Cổng giao tiếp : • DVI • Display Port x 2
  1,100,000
  fx1800
  Quadro FX1800, 768MB GDDR3, 192 bit, PCI Express 2.0 x16
  • Hãng sản xuất : NVIDIA
  • Chipset : NVIDIA
  • Quadro FX 1800
  • Kiểu bộ nhớ : GDDR3
  • Dung lượng bộ nhớ : 768MB
  • Giao tiếp bộ nhớ : 192-bit
  • Xung bộ nhớ (MHz) : -
  • Độ phân giải tối đa : 3840 x 2400
  • Cổng giao tiếp : • DVI • Display Port x 2
 • Zotac GeForce GTX 650

  zotac_650
  Nvidia GeForce GTX 650 1GB, 128-bit, GDDR5, PCI Express 3.0
  • Manufacture (Hãng sản xuất): ZOTAC
  • Chipset: NVIDIA - GeForce GTX 650
  • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
  • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1GB
  • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
  • RAMDAC: 400MHz
  • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600
  • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI x 2
  • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): PhysX, CUDA
  1,100,000
  zotac_650
  Nvidia GeForce GTX 650 1GB, 128-bit, GDDR5, PCI Express 3.0
  • Manufacture (Hãng sản xuất): ZOTAC
  • Chipset: NVIDIA - GeForce GTX 650
  • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
  • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1GB
  • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
  • RAMDAC: 400MHz
  • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600
  • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI x 2
  • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): PhysX, CUDA
 • CPU CORE 2 QUAD Q9550

  q9550
  Q9550 2.8G/12M/1333. Coi thêm sản phẩm laptop cũ giá rẻ
  ♦ Series :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ Số lượng Cores :4
  ♦ Số lượng Threads :4
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ L2 Cache :12 MB
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625 V
  1,110,000
  q9550
  Q9550 2.8G/12M/1333. Coi thêm sản phẩm laptop cũ giá rẻ
  ♦ Series :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ Số lượng Cores :4
  ♦ Số lượng Threads :4
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :2.83GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ L2 Cache :12 MB
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :1.3625 V
 • HDD RAPTOR 300GB

  raptor_300gb
  300GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, CÒN TEM WESTERN

  HDD RAPTOR 300GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

  1,200,000
  raptor_300gb
  300GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, CÒN TEM WESTERN

  HDD RAPTOR 300GB SATA3 10K VÒNG, CHẤT LƯỢNG USA, LIKE NEW 99%, CÒN TEM WESTERN, NHANH GẤP 2 HDD SATA THƯỜNG.

 • CPU CORE 2 QUAD Q9650

  q9650
  Q9650 3.0G/12M/1333

                                

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ Số lượng Cores :4
  ♦ Số lượng Threads :4
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ L2 Cache :12 MB
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :0.85V – 1.3625V
  1,290,000
  q9650
  Q9650 3.0G/12M/1333

                                

  ♦ Series

  :Intel Core 2 Quad
  ♦ Socket type :Socket 775 (Socket T / LGA775)
  ♦ Manufacturing Technology :45nm
  ♦ Codename :Intel Yorkfield
  ♦ Số lượng Cores :4
  ♦ Số lượng Threads :4
  ♦ CPU Speed (Tốc độ CPU) :3.00GHz
  ♦ Bus Speed / HyperTransport :1.333 Gb/s
  ♦ L2 Cache :12 MB
  ♦ Công suất tiêu thụ tối đa :95 W
  ♦ V Core (Core Voltage) :0.85V – 1.3625V
 • Leadtek NVIDIA Quadro FX3800

  fx3800
  NVIDIA Quadro FX 3800, 1GB, 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0
  • Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK
  • Chipset: NVIDIA - Quadro FX 3800
  • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3
  • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB
  • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit
  • RAMDAC: 400MHz
  • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600
  • Connectors (Cổng giao tiếp): DVI
  • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, PureVideo HD, CUDA, UDA
  1,350,000
  fx3800
  NVIDIA Quadro FX 3800, 1GB, 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0
  • Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK
  • Chipset: NVIDIA - Quadro FX 3800
  • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3
  • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB
  • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit
  • RAMDAC: 400MHz
  • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600
  • Connectors (Cổng giao tiếp): DVI
  • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, PureVideo HD, CUDA, UDA
 • Intel Core i3-2100

  i3_2100
  I3 2100 3.10 GHz, 3M L3 Cache, socket 1155, 5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 850
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 65
  1,375,000
  i3_2100
  I3 2100 3.10 GHz, 3M L3 Cache, socket 1155, 5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 850
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 65
 • HDD SAS 300GB 3.5IN

  sas_300gb
  Vòng quay15700rpm / Dung lượng ổ 300GB
  Model
  Hãng sản xuất SEGATE
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15700rpm
  Dung lượng ổ 300GB
  Interface SAS
  1,400,000
  sas_300gb
  Vòng quay15700rpm / Dung lượng ổ 300GB
  Model
  Hãng sản xuất SEGATE
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15700rpm
  Dung lượng ổ 300GB
  Interface SAS
 • Intel Core i7-870

  i7_870
  i7-870 2.93Ghz, 8MB L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DIM
  • Series: Intel - Core i7
  • Codename (Tên mã): Intel - Lynnfield
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
  1,700,000
  i7_870
  i7-870 2.93Ghz, 8MB L3 Cache, Socket 1156, 2.5GT/s DIM
  • Series: Intel - Core i7
  • Codename (Tên mã): Intel - Lynnfield
  • Socket type: Intel - Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s - 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
 • NVIDIA GeForce GTX 650

  gtx650
  NVIDIA GeForce GTX 650, GDDR5 2GB, 128-bit, PCI-E 3.0
  • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
  • Chipset: -
  • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
  • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 2048MB
  • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
  • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, VGA (D-sub), DVI
  • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -
  1,900,000
  gtx650
  NVIDIA GeForce GTX 650, GDDR5 2GB, 128-bit, PCI-E 3.0
  • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
  • Chipset: -
  • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
  • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 2048MB
  • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit
  • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, VGA (D-sub), DVI
  • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -
 • HDD Seagate, Western, Samsung,Hitachi 2TB

  hdd_2tb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 2000GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 32MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  Thông tin cơ bản
  Hãng sản xuất SEAGATE
  Vòng quay 7200 RPM
  Dung lượng ổ 2000GB
  Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache) 32MB
  Interface Serial SATA II
  1,950,000
  hdd_2tb
  Vòng quay : 7200rpm / Dung lượng ổ : 2000GB / Dung lượng bộ nhớ đệm : 32MB / Interface : Serial SATA / Tháo máy bộ, chất lượng USA, like new 99%
  Thông tin cơ bản
  Hãng sản xuất SEAGATE
  Vòng quay 7200 RPM
  Dung lượng ổ 2000GB
  Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache) 32MB
  Interface Serial SATA II
 • HDD SAS 600GB

  sas_600gb
  Vòng quay 15700rpm / Dung lượng ổ 600GB / Thời gian tìm kiếm dữ liệu 3.5ms
  Hãng sản xuất SEGATE
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15700rpm
  Dung lượng ổ 600GB
  Thời gian tìm kiếm dữ liệu 3.5ms
  Interface SAS
  2,100,000
  sas_600gb
  Vòng quay 15700rpm / Dung lượng ổ 600GB / Thời gian tìm kiếm dữ liệu 3.5ms
  Hãng sản xuất SEGATE
  Thông số kỹ thuật
  Vòng quay 15700rpm
  Dung lượng ổ 600GB
  Thời gian tìm kiếm dữ liệu 3.5ms
  Interface SAS
 • Intel Core i5-2400

  i3_2400
  I5 2400 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i5
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
  2,280,000
  i3_2400
  I5 2400 3.1 GHz, 6M L3 Cache, Socket 1155, 5 GT/s DMI
  • Series: Intel - Core i5
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
 • ATI Radeon HD 5850

  ati_5850
  • Hãng sản xuất : HIS
  • ATI Radeon HD 5850 
  • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
  • Dung lượng bộ nhớ : 1GB
  • Giao tiếp bộ nhớ : 256-bit
  • Cổng giao tiếp : •2 DVI • 1 Displayport  • 1 HDMI
  2,300,000
  ati_5850
  • Hãng sản xuất : HIS
  • ATI Radeon HD 5850 
  • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
  • Dung lượng bộ nhớ : 1GB
  • Giao tiếp bộ nhớ : 256-bit
  • Cổng giao tiếp : •2 DVI • 1 Displayport  • 1 HDMI
 • NVIDIA GeForce GTX 460

  gtx_460
  GTX 460 , 1GB , 256-bit , GDDR5 , PCI Express 2.0
  Chipset NVIDIA
  Geforce GTX 460
  Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
  Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 1024MB
  Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 256-bit
  Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz) 850
  Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz) 4000
  RAMDAC 400MHz
  Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 2560 x 1600
  Connectors (Cổng giao tiếp) • HDMI
  • DVI
  • DVI x 2
  Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ) • SLI
  • PhysX
  • PureVideo HD
  • CUDA
  • 3D Vision Surround
  2,300,000
  gtx_460
  GTX 460 , 1GB , 256-bit , GDDR5 , PCI Express 2.0
  Chipset NVIDIA
  Geforce GTX 460
  Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
  Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 1024MB
  Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 256-bit
  Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz) 850
  Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz) 4000
  RAMDAC 400MHz
  Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 2560 x 1600
  Connectors (Cổng giao tiếp) • HDMI
  • DVI
  • DVI x 2
  Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ) • SLI
  • PhysX
  • PureVideo HD
  • CUDA
  • 3D Vision Surround
 • Nvidia Quadro 2000

  fx2000
  Quadro 2000, 1 GB GDDR5, 128 bit, PCI Express 2.0 x16
  Manufacture (Hãng sản xuất) LEADTEK
  Chipset NVIDIA
  Quadro FX 2000
  Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
  Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 1024MB
  Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 128-bit
  Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 2560 x 1600
  Connectors (Cổng giao tiếp) • DVI
  • Display Port (Mini DP)
  2,300,000
  fx2000
  Quadro 2000, 1 GB GDDR5, 128 bit, PCI Express 2.0 x16
  Manufacture (Hãng sản xuất) LEADTEK
  Chipset NVIDIA
  Quadro FX 2000
  Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
  Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 1024MB
  Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 128-bit
  Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 2560 x 1600
  Connectors (Cổng giao tiếp) • DVI
  • Display Port (Mini DP)
 • NVIDIA Quadro FX 4800

  fx4800
  NVIDIA Quadro FX 4800, 1536MB, PCI Express
  • Hãng sản xuất : NVIDIA
  • Chipset : NVIDIA
  • Quadro FX 4800
  • Kiểu bộ nhớ : GDDR3
  • Dung lượng bộ nhớ : 1536MB
  • Giao tiếp bộ nhớ : 384-bit
  • Xung nhân (MHz) : 602
  • Xung bộ nhớ (MHz) : 800
  • Độ phân giải tối đa : 2560 x 1600
  • Cổng giao tiếp : • DVI • HDMI x 2
  • Công nghệ hỗ trợ : • -
  • Khuyến Cáo Nguồn : 150W
  2,300,000
  fx4800
  NVIDIA Quadro FX 4800, 1536MB, PCI Express
  • Hãng sản xuất : NVIDIA
  • Chipset : NVIDIA
  • Quadro FX 4800
  • Kiểu bộ nhớ : GDDR3
  • Dung lượng bộ nhớ : 1536MB
  • Giao tiếp bộ nhớ : 384-bit
  • Xung nhân (MHz) : 602
  • Xung bộ nhớ (MHz) : 800
  • Độ phân giải tối đa : 2560 x 1600
  • Cổng giao tiếp : • DVI • HDMI x 2
  • Công nghệ hỗ trợ : • -
  • Khuyến Cáo Nguồn : 150W
 • QUAD RO FX 5600

  fx5600
  1,5GB/384 BIT
  ♦ Hãng sản xuất
  :NVIDIA 
  ♦ Chipset :NVIDIA Quadro FX 5600
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :1.5 Gb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :384-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :3840 x 2400 
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
  2,300,000
  fx5600
  1,5GB/384 BIT
  ♦ Hãng sản xuất
  :NVIDIA 
  ♦ Chipset :NVIDIA Quadro FX 5600
  ♦ Dung lượng bộ nhớ :1.5 Gb
  ♦ Giao tiếp bộ nhớ :384-bit
  ♦ Xung nhân :-
  ♦ Xung bộ nhớ :-
  ♦ RamDac :400 Mhz
  ♦ Độ phân giải tối đa :3840 x 2400 
  ♦ Kiểu bộ nhớ :GDDR3
 • Intel Core i7-2600

  i7_2600
  i7-2600k 3.4GHz, 8M L3 Cache, Socket 1155, 5.0 GT/s QPI
  • Series: Intel - Core i7
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
  3,390,000
  i7_2600
  i7-2600k 3.4GHz, 8M L3 Cache, Socket 1155, 5.0 GT/s QPI
  • Series: Intel - Core i7
  • Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
  • Socket type: Intel - Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95
 • QUADRO 4000

  fx4000
  Quadro 4000, 2 GB GDDR5, 256 bit, PCI Express 2.0 x16
  • Hãng sản xuất : NVIDIA
  • Chipset : NVIDIA
  • Quadro 4000
  • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
  • Dung lượng bộ nhớ : 2GB
  • Giao tiếp bộ nhớ : 384-bit
  • Xung bộ nhớ (MHz) : -
  • Độ phân giải tối đa : 2560 x 1600
  • Cổng giao tiếp : • DVI • Display Port x 2
  4,500,000
  fx4000
  Quadro 4000, 2 GB GDDR5, 256 bit, PCI Express 2.0 x16
  • Hãng sản xuất : NVIDIA
  • Chipset : NVIDIA
  • Quadro 4000
  • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
  • Dung lượng bộ nhớ : 2GB
  • Giao tiếp bộ nhớ : 384-bit
  • Xung bộ nhớ (MHz) : -
  • Độ phân giải tối đa : 2560 x 1600
  • Cổng giao tiếp : • DVI • Display Port x 2
 • AMD FirePro V5900

  v5900
  2GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.1 x16 CrossFire Supported Workstation Video Card
  • Hãng sản xuất : AMD
  • FirePro V5900
  • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
  • Dung lượng bộ nhớ : 2GB
  • Giao tiếp bộ nhớ : 256-bit
  • Cổng giao tiếp : • DVI • 2 Displayport
  4,500,000
  v5900
  2GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.1 x16 CrossFire Supported Workstation Video Card
  • Hãng sản xuất : AMD
  • FirePro V5900
  • Kiểu bộ nhớ : GDDR5
  • Dung lượng bộ nhớ : 2GB
  • Giao tiếp bộ nhớ : 256-bit
  • Cổng giao tiếp : • DVI • 2 Displayport
 • Quadro Fermi 5000

  fx5000
  2.5GB - 320BIT DDR5 / RAMDAC : 400MHz / Dual Max Resolution / Độ phân giải tối đa: 2560 x 1600

  QUADRO FX5000 2.5GB - 320BIT DDR5

  6,000,000
  fx5000
  2.5GB - 320BIT DDR5 / RAMDAC : 400MHz / Dual Max Resolution / Độ phân giải tối đa: 2560 x 1600

  QUADRO FX5000 2.5GB - 320BIT DDR5

 • FIRE PRO V7900

  v7900
  GPU FIRE PRO V7900  Chuẩn giao tiếp PCI Express® 2.1 x16  Bộ nhớ VGA 2GB GDDR5, 160GB/s 

  GPU FIRE PRO V7900 
  Chuẩn giao tiếp PCI Express® 2.1 x16 
  Bộ nhớ VGA 2GB GDDR5, 160GB/s 
  Băng thông 256 bit 
  Core clock 725 MHz

  6,500,000
  v7900
  GPU FIRE PRO V7900  Chuẩn giao tiếp PCI Express® 2.1 x16  Bộ nhớ VGA 2GB GDDR5, 160GB/s 

  GPU FIRE PRO V7900 
  Chuẩn giao tiếp PCI Express® 2.1 x16 
  Bộ nhớ VGA 2GB GDDR5, 160GB/s 
  Băng thông 256 bit 
  Core clock 725 MHz

 • Asus GTX780-DC2OC-3GD5

  gtx_780
  Asus GTX780 GDDR5 3GB, 384-bit, PCI Express 3.0
  • Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS
  • Chipset: NVIDIA - GeForce GTX 780
  • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
  • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 3072MB
  • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 384-bit
  • RAMDAC: 400MHz
  • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 4096x2160
  • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI, HDCP, Display Port (Mini DP)
  • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): 
  6,500,000
  gtx_780
  Asus GTX780 GDDR5 3GB, 384-bit, PCI Express 3.0
  • Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS
  • Chipset: NVIDIA - GeForce GTX 780
  • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
  • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 3072MB
  • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 384-bit
  • RAMDAC: 400MHz
  • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 4096x2160
  • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI, HDCP, Display Port (Mini DP)
  • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): 
 • GeForce GTX980 4Gb – 256Bit DDR5

  gtx_980_3-htm
  GeForce GTX980 4Gb - 256Bit DDR5
  Manufacture (Hãng sản xuất) NVIDIA
  Chipset NVIDIA - GeForce GTX 980
  Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
  Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 4096MB
  Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 256-bit
  GPU Boost Clock (MHz) 1216
  Base Clock (MHz) 1126
  Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 4096 x 2160

   

   

  8,200,000
  gtx_980_3-htm
  GeForce GTX980 4Gb - 256Bit DDR5
  Manufacture (Hãng sản xuất) NVIDIA
  Chipset NVIDIA - GeForce GTX 980
  Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
  Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 4096MB
  Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 256-bit
  GPU Boost Clock (MHz) 1216
  Base Clock (MHz) 1126
  Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 4096 x 2160

   

   

 • GeForce GTX690 4096MB GDDR5 512bit

  gtx_690-1
  GeForce GTX690 4096MB GDDR5 512bit, Dual GPU, 2xDVI-I,DVI-D,mDisplayPort, Quad SLI Ready Graphics Card Graphics Cards GTX690-4GD5
  • Dual 28nm GPU with 4 GB GDDR5
  • NVIDIA GPU Boost technology that dynamically maximizes clock speeds to push performance to new levels
  • NVIDIA Adaptive Vertical Sync adjusts VSync to current frame rates for maximum playability
  • Bring games to life with NVIDIA Surround multi-monitor gaming on a single card
  • PCI Express 3.0 Delivers double the bandwidth per lane of PCIe Gen 2 for faster GPU - CPU communication
  • Chipset: NVIDIA GeForce GTX 690
  • Video Memory: 4GB GDDR5
  • Memory Interface: 512-bit
  • Bus: PCI-Express 3.0 x16
  • Max. Resolution: 2560 x 1600
  • Connectors: DVI-I, DVI-D, Mini DisplayPort
  8,500,000
  gtx_690-1
  GeForce GTX690 4096MB GDDR5 512bit, Dual GPU, 2xDVI-I,DVI-D,mDisplayPort, Quad SLI Ready Graphics Card Graphics Cards GTX690-4GD5
  • Dual 28nm GPU with 4 GB GDDR5
  • NVIDIA GPU Boost technology that dynamically maximizes clock speeds to push performance to new levels
  • NVIDIA Adaptive Vertical Sync adjusts VSync to current frame rates for maximum playability
  • Bring games to life with NVIDIA Surround multi-monitor gaming on a single card
  • PCI Express 3.0 Delivers double the bandwidth per lane of PCIe Gen 2 for faster GPU - CPU communication
  • Chipset: NVIDIA GeForce GTX 690
  • Video Memory: 4GB GDDR5
  • Memory Interface: 512-bit
  • Bus: PCI-Express 3.0 x16
  • Max. Resolution: 2560 x 1600
  • Connectors: DVI-I, DVI-D, Mini DisplayPort
 • NVIDIA Quadro K4000 – like new 100%

  k4000
  Hãng sản xuất: NVIDIA Chipset: NVIDIA - Quadro K4000 / Kiểu bộ nhớ: GDDR5 / Dung lượng bộ nhớ: 3072MB / Giao tiếp bộ nhớ: 192-bit
  • Manufacture (Hãng sản xuất): NVIDIA
  • Chipset: NVIDIA - Quadro K4000
  • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
  • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 3072MB
  • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 192-bit
  • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 3840 x 2160
  • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI
  • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA
  12,000,000
  k4000
  Hãng sản xuất: NVIDIA Chipset: NVIDIA - Quadro K4000 / Kiểu bộ nhớ: GDDR5 / Dung lượng bộ nhớ: 3072MB / Giao tiếp bộ nhớ: 192-bit
  • Manufacture (Hãng sản xuất): NVIDIA
  • Chipset: NVIDIA - Quadro K4000
  • Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5
  • Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 3072MB
  • Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 192-bit
  • Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 3840 x 2160
  • Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, DVI
  • Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA